BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yefremov I. A. (Donetsk National Technical University, Ukraine), Podkopaev S. V. (Donetsk National Technical University, Ukraine), Moroz O. K. (Donetsk National Technical University, Ukraine)
Tytuł
Ecological Safety of Mining Regions Through Creation of Power-Heating Complexes
Bezpieczeństwo ekologiczne regionów górniczych poprzez stworzenie kompleksów ciepłowniczo-energetycznych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 2(14), s. 81-85, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekologiczne, Energia elektryczna, Energia cieplna, Alternatywne źródła energii
Environmental security, Electric power, Thermal energy, Alternative energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Pokazano sposoby efektywnego wykorzystania nietradycyjnego źródła energii - metanu kopalnianego, którego wykorzystanie w kopalniach węgla kamiennego jest podstawowym kierunkiem dywersyfikacji przedsiębiorstw górniczych w zakresie przerobu pozyskanego metanu w energię elektryczną i cieplną. Tym sposobem rozwiązane zostaną problemy ekologiczne regionu, wdrożenie wysokoefektywnych technologii ciepłowniczych i stworzenie na ich podstawie kopalnianych kompleksów energetycznych. (abstrakt oryginalny)

There was presented a method of use of alterative source of energy, namely coal mine methane, the use of which as a fuel for power and heating generation is a main direction in coal mines. By this means some ecological problems of the region are solved. Highly efficient power and heating technologies are implemented and energy complexes are established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. А. Ф. Булат. Научно-технические основы создания шахтных когенерационных энергетических комплексов/А. Ф. Булат, И. Ф. Чемерис. Киев: Наукова думка, 2006. c. 176.
  2. А. Ф. Булат. «Методические основы оценки эффективности энергосберегающих проектов для объектов топливно-энергетического комплекса" А. Ф. Булат, В. Г. Перепелица, И. Ф. Чемерис, Д. Г. Подтуркин, М. Н. Кибкало Геотехническая механика. , Межвед. сб. науч. тр./ИГТМ НАН Украины. Днепропетровск, 2002. Вып. 36. c. 146-155.
  3. В. В. Лукинов. "Создание энергоэффективного комплекса извлечения и использования шахтного газа метана" В. vВ. Лукинов, В. Г. Перепелица, Б. В. Бокий, И. А. Ефремов Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр./ИГТМ НАН Украины. Днепропетровск, 2010. Вып. 88. c. 3-8.
  4. И. Ф. Чемерис, "Технико-экономические аспекты работы шахтных энергетических комплексов" М.Ф. Чемерис Геотехническая механика. Днепропетровск.1999. Вып. 15. c. 55-61.
  5. K. Rafferty. Geothermal power generation on lowtemperature, small-scale applications, Geo-Heat Center. 2000. № 1. P. 12-1
  6. Пат. 83560 Украина, МПК (2006) F 01 K 23/02, F 01 K 23/10, F 01 K 3/00/ Когенераційна система з використанням теплоти димових газів/Булат А. Ф. Звягильский Е. Л. Чемерис И. Ф. Бокий Б. В. Ефремов И. А. Оксень Ю. И. № а 200611179; заявл. 23.10.2006; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 14.2008. 5. 76.
  7. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок//Методика определения: Министерство топлива и энергетики Украины. Объединение энергетических предприятий "Отраслевой резервно-инвестиционный фонд развития энергетики". Киев, 2002. с. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-06-02-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu