BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zachorowska-Mazurkiewicz Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Teoria ekonomii i polityka ekonomiczna a opieka - wzajemne relacje i implikacje dla polityki rodzinnej
Economic Theory and Economic Policy vs. Care - Mutual Relationships and Implications for Family Policy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 127-141, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Ekonomia feministyczna, Teoria ekonomii, Opieka socjalna, Państwo
Feminist economics, Economic theory, Social services, State
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opieka jest związana z gospodarką w dwojaki sposób: z jednej strony, kształtuje jeden z zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej - pracę, z drugiej strony, stosunki gospodarcze mają wpływ na ilość i jakość opieki dostarczanej przez społeczeństwo. W artykule starano się wykazać związki pomiędzy opieką, teorią ekonomii i polityką ekonomiczną. Ekonomia jako nauka zdominowana jest przez szkoły neoklasyczne, w których podkreśla się znaczenie rozwiązań rynkowych. I ta wizja gospodarki, ale i społeczeństwa, najczęściej wykorzystywana jest przy projektowaniu rozwiązań politycznych. W artykule przyjęto odmienną perspektywę, skupiono się bowiem na nurcie ekonomii feministycznej. Szkoła ta uczyniła opiekę jednym z centralnych zagadnień swoich rozważań. Jednocześnie ekonomia feministyczna podkreśla znaczenie państwa dla rozwoju społecznego.(abstrakt oryginalny)

In the article the relationship between economic theory, economic policy and care is presented. Care is a significant element of economy, since it provides one of resources - labour. Economic relations also influence quantity and quality of care provided by the society. Economics as a discipline is dominated by neoclassical schools that promote market as the best mechanism for arranging economic and social relations. Such a vision is used very often to design public policy. In the article a different view is adopted - the perspective of feminist economics. Feminist economists have made care and care related issues a central theme for their considerations. At the same time the active role of state in provisioning process is underlined by feminist economics, and this leads to different policy prescriptions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albelda R., Economics & Feminism - Disturbances in the Field, Twayne Publishers, New York 1997.
 2. Arestis P., Macroeconomic Policy (II), [w:] The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economies, G.M. Hodgson, W.J. Samuels, M.R. Tool (eds.), Edward Elgar, Aldershot, Brookfield 1994, s. 31-35.
 3. Badgett M.V.L., Folbre N., Assigning care: Gender norms and economic outcomes, "International Labour Review" 1999, no. 138(3), s. 311-326.
 4. Baker J., Lynch K., Cantillon S., Walsh J., Equality: From Theory to Action, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2009.
 5. Beneria L., The enduring debate over unpaid labour, "International Labour Review" 1999, vol. 138, no. 3, s. 287-309.
 6. Daly M. (ed.), Care Work; The quest for security, ILO, Geneva 2001.
 7. Daly M., Standing G., Introduction, [w:] Care Work; The quest for security, M. Daly (ed.), ILO, Geneva 2001, s. 1-11.
 8. Dugger W.M., Four Modes of Inequality, [w:] Inequality; Radical Institutionalist Views on Race, Gender, Class, and Nation, W.M. Dugger (ed.), Greenwood Press, Westport, London 1996, s. 21-39.
 9. Elson D., Micro, Meso, Macro: Gender and Economic Analysis in the Context of Policy Reform, [w:] The Strategic Silence: Gender and Economic Policy, I. Baker (ed.), Zed Books, London 1994, s. 33-45.
 10. England P., Folbre N., Care, Inequality, and Policy, http://apps.olin.wustl.edu/macarthur/papers/engalndandfolbre- careinequality.pdf, 2001, październik, s. 1-29.
 11. Folbre N., "Holding Hands at Midnight": The Paradox of Caring Labour, "Feminist Economics" 1995, no. 1(1), s. 73-92.
 12. Folbre N., Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy, "Journal of Human Development" 2006, vol. 7, no. 2, lipiec, s. 183-199.
 13. Folbre N., Nelson J.A., For Love or Money - or Both?, "Journal of Economic Perspectives" 2000, no. 14(4), Autumn, s. 123-140.
 14. Gardiner J., Gender, Care, and Economics, MacMillan, London 1997.
 15. Grapard U., Feminist economics: let me count the ways, [w:] Beyond Neoclassical Economics; Heterodox Approaches to Economic Theory, F.E. Foldvary (ed.), Edward Elgar, Cheltenham 1996, s. 100-114.
 16. Hewitson G.J., Domestic labour and gender identity: are all women carers?, [w:] Towards a Feminist Philosophy of Economics, D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), London, Routledge, New York 2003, s. 266-284.
 17. Hewitson G.J., Feminist Economics; Interrogating the Masculinity of Rational Economic Man, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 18. Himmelweit S., Can We Afford (not) To Care: Prospects and Policy, New Working Paper Series 2005, iss. 15, lipiec, LSE, Gender Institute, 2002.
 19. Himmelweit S., The Discovery of "Unpaid Work": The Social Consequences of the Expansion of "Work", "Feminist Economics" 1995, vol. 1, no. 2, s. 1-19.
 20. Jacobsen J.P., Some implications of the feminist project in economics for empirical methodology, [w:] Towards a Feminist Philosophy of Economics, D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), Routledge, London, New York 2003, s. 89-104.
 21. Jaworek M., Zachorowska-Mazurkiewicz A., Gender as an analitical category in social sciences, [w:] Statistical profiles of women and men status in the economy, science and society, E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (eds.), 2015 (w druku).
 22. Jochimsen M.A., Integrating vulnerability: on the impact of caring on economic theorizing, [w:] Towards a Feminist Philosophy of Economics, D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), Routledge, London, New York 2003, s. 231-246.
 23. Lynch K., Baker J., Lyons M., Affective Equality: Love, Care and Injustice, Palgrave MacMillan, Basingstoke 2009.
 24. Nelson J.A., Of Markets and Martyrs: Is It OK to Pay Well for Care?, "Feminist Economics" 1999, vol. 5, no. 3, s. 43-59.
 25. Phillips J., Troska, Sic!, Warszawa 2000.
 26. Storper M., Conventions and Institutions: Rethinking Problems of State Reform, Governance and Policy, [w:] Institutions and the Role of the State, L. Burlamaqui, A.C. Castro, H.-J. Chang (eds.), Edward Elgar, Cheltenham 2000, s. 73-102.
 27. Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet - mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.
 28. Wilkin J., Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, PWN, Warszawa 1999.
 29. Wóycicka I., Sytuacja kobiet i mężczyzn w nowym systemie emerytalnym w Polsce, polski raport Social Watch, Czas na prawa, Koalicja Karat, Warszawa 2008.
 30. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kompetencje kobiet i mężczyzn do określania podziału pracy i konsumpcji czasu wolnego, [w:] Capability to social progress in Poland's regions, D. Tomczak (ed.), Warsaw University Press, Warszawa 2011, s. 135-162.
 31. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Koncepcja opieki w ekonomii - związki pomiędzy teorią i polityką ekonomiczną a opieką, [w:] Niebezpieczne związki: macierzyństwo, ojcostwo i polityka, R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2014 (w druku).
 32. Zachorowska-Mazurkiewicz A., Odzyskać obywatelstwo. Makroekonomiczna analiza sytuacji kobiet w Polsce, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0100zachorowska.pdf, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu