BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepielewska-Kowalik Anna (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Współczesne przemiany europejskich modeli opieki nad dziećmi a model polski (na przykładzie zmian w latach 2007- -2012)
Current Transformations of European Childcare Models vs. Polish Model (on the Example of Changes in the Years 2007-2012)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 364, s. 145-159, tab., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich
Słowa kluczowe
Opieka nad dzieckiem, Mieszany system opieki
Childcare, Welfare mix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono współczesne główne kierunki zmian w europejskich modelach opieki nad dziećmi, szczególną uwagę poświęcając formalizacji usług wczesnej opieki, wykształcaniu nowego układu płci w funkcjach opiekuńczych oraz wzrostowi pluralizmu podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi. Wskazano jednocześnie na zmiany zachodzące w tym zakresie w Polsce w latach 2007-2012, rozpatrując je w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to investigate current childcare models transformations in Europe and the changes in this field in Poland. The study presents how formalization, new gender contract and pluralism in early childhood education and care services contribute to socio-economic and demographic challenges in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonnen A., Sipilä J., European social care services: Is it possible to identify models?, "Journal of European Social Policy" 1996, no. 6(87), s. 87-100.
 2. Boni M., Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Jak tworzyć i rozwijać kapitał intelektualny? Wymiana doświadczeń i perspektywy współpracy UE-Polska-region, KPRM, Warszawa 2011.
 3. Ciepielewska-Kowalik A., Rola organizacji non-profit w polityce opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po 1989 r. Rozprawa doktorska, ISP PAN, Warszawa 2012.
 4. Costa C., Sabatinelli S., Local welfare in Italy: Housing, employment and childcare, Milano 2011.
 5. Dąbrowski M., Żytko M. (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej cz. II. Konteksty szkolnych osiągnięć uczniów, CKE, Warszawa 2008.
 6. Esping-Andersen G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford University Press, Oxford 1999.
 7. Esping-Andersen G., Towards the Good Society, Once Again?, [w:] Why we need a new welfare state?, G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles (eds.), Oxford 2002, s. 1-25.
 8. Evers A., Ewert B., Meissner M., Wolf A.C., Zimmer A., Local welfare systems as part of the German Welfare State: Housing, Employment and childcare, Münster 2011.
 9. Giza A. (red.), Edukacja małych dzieci. Standardy. Bariery. Szanse, FRD im. Komeńskiego, Warszawa 2010.
 10. Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany systemowej, A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 97-166.
 11. Golinowska S., Wygnański J., Żukowski T., Ludzie starsi dla siebie oraz dla społeczeństwa, [w:] Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym Polska 1999, S. Golinowska (red.), UNDP, Warszawa 1999, s. 75-96.
 12. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I., Diagnoza kulturowych i strukturalnych uwarunkowań łączenia pracy zawodowej i aktywności rodzinnej przez kobiety, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Scholar, Warszawa 2009, s. 233-260.
 13. Kurowska A., Matka Polka pracująca, czyli jak zwiększyć aktywność zawodową młodych kobiet, FOR, Warszawa 2010.
 14. Lewis J., Gender and welfare state change, "European Societies" 2002, no. 4(4), s. 331-357.
 15. Liefbroer A.C., Corjin M., Who, What, Where and Why? Specifying the Impact of Educational Attainment and Labour Force Participation on Family Formation, "European Journal of Population" 1999, no. 15(1), s. 45-75.
 16. Marchlewski W., Organizacje wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich, ORE, Warszawa 2011.
 17. Nordfeldt M., Larsson O.S., Local welfare in Sweden: Housing, employment and childcare, Sweden 2011.
 18. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2008, GUS, Warszawa 2009.
 19. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, GUS, Warszawa 2012.
 20. Pfau-Effinger B., "Comparative Social Research" 1999, no. 18, s. 331-358.
 21. Pfau-Effinger B., Cultures of Childhood and the relationship of care and employment in European welfare states, [w:] Children, changing families and welfare states, J. Lewis (ed.), EE, Cheltenham 2006, s. 137-153.
 22. Pfau-Effinger B., Erosion of the boundaries between formal and informal work in Europe in European welfare states. RECWOWE Doctoral Workshop, Helsinki 2008.
 23. Pfau-Effinger B., The relationships between family and employment and the well-being of children, CIIMU 2007.
 24. Pfau-Effinger B., Welfare state policies and development of care arrangements, "European Societies" 2005, no. 7(3), s. 321-347.
 25. Pfau-Effinger B., Schüttpeltz A., Sakac-Magdalenic S., The hidden work regime. Formal and informal work in Europe. Final Report, Hamburg 2006.
 26. Ranci C., The Mixed Economy of Social Care in Europe, [w:] Dilemmas of the Welfare Mix. The New Structure of Welfare in an Era of Privatization, U. Ascoli, C. Ranci (eds.), Kluwer Academic, London 2002, s. 25-45.
 27. Strzelecki P., Kotowska I.E., Rynek pracy. Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej, [w:] Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), RMS, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009, s. 116-150.
 28. Strzelecki P., Kotowska I.E., Rynek pracy. Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej - opinie o niektórych rozwiązaniach polityki społecznej, [w:] Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), RMS, Warszawa 2011, s. 139-141.
 29. Strzelecki P., Saczuk K., Kotowska I.E., Rynek pracy. Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej - opinie o niektórych rozwiązaniach polityki społecznej, [w:] Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, J. Czapiński, T. Panek (red.), RMS, Warszawa 2013, s. 130-132.
 30. Styrc M., Transfery finansowe i opieki w nieformalnych sieciach wsparcia, [w:] Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 306-344.
 31. Ubóstwo w Polsce w 2012 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., GUS, Warszawa 2013.
 32. Ungerson U., Gender, labour markets and care work in five European funding regimes, [w:] Care Arrangements and Social Integration in Europe - Variations and Change, B. Pfau-Effinger, B. Geissler (eds.), Bristol Policy Press, Bristol 2005, s. 49-71.
 33. Vamstad J., Governing Welfare. The Third Sector and the Challenges to the Swedish Welfare State. Doctoral Thesis, Mid-Sweden University, Östersund 2007.
 34. Wóycicka I., Model opieki w Polsce, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Scholar, Warszawa 2009, s. 99-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.364.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu