BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Tritia - nowa forma i instytucja integracji europejskiej
Tritia - a New Form and Institution of European Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 13-20, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Instytucje
Economic integration, Institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Czechy, Słowacja, UE
Poland, Czech Republic, Slovak Republic, EU
Abstrakt
Artykuł dotyczy powstania i funkcjonowania pierwszego, z udziałem samorządów polskich, nowego podmiotu (instytucji) integracji europejskiej w postaci Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT). EUWT Tritia powstało na pograniczu polsko- czesko-słowackim w połowie 2012 r. Autor określił warunki jego powstania, warunki formalnoprawne oraz najważniejsze obszary aktywności, pierwsze doświadczenia we współpracy transgranicznej. W końcowej części przedstawiono pewne rekomendacje na przyszłość w kontekście współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej i poszukiwania nowych form pogłębiania integracji europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the establishment and functioning of the first, new entity (institution) for the European integration, involving Polish local authorities, in the form of the European Group for Territorial Cooperation (EGTC). EGTC "Tritia" was founded in the Polish- Czech-Slovak border areas in mid 2012. The author presents formal and legal conditions for its establishment and the most important areas of activity, as well as the first experiences in cross-border cooperation. The final part of the article offers recommendations for the future in the context of cross-border cooperation in the European Union and searching for the new forms of extending the European integration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Nowa strategia rozwoju Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 246, Wrocław 2012.
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, Wyd. PWE, Warszawa 2012.
 3. Branda P., Czy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, Biuletyn nr 9(10) SGP ERN, Jelenia Góra 2009.
 4. Ciok S., Dołzbłasz S. (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 5. Europejska Konwencja Ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Dz.U.93.61.287, zał. 1.
 6. EUWT TRITIA, https://ewt.slaskie.pl/article/1374232424 (data pobrania 1.02.2014).
 7. Komornicki T., Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne, 190, IGiPZ PAN, Warszawa 2003.
 8. Korenik S., Mempel-Śnieżyk A. (red.), Wybrane problemy współpracy polsko-czeskiej: gospodarka i infrastruktura, Prace Naukowe nr 252 UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 9. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Wyd. PWE, Warszawa 2008.
 10. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 11. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 12. Solarz P., Współpraca transgraniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wyd. Wizja Press&IT, Warszawa 2009.
 13. Tkaczyński J., Willa R., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013.
 14. Zduńczyk-Studnicka G., Tritia z o. o., Wyd. UMWŚ, Katowice 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu