BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Małgorzata (University of Science and Technology, Cracow, Poland), Solek Adrian (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Evolution of Capital Adequacy Ratio
Źródło
Economics & Sociology, 2010, vol. 3, nr 2, s. 48-57, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Zarządzanie bankiem, Wypłacalność, Prawo bankowe
Banking sector, Bank management, Financial solvency, Banking law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
The capital adequacy ratio (CAR) determines the ratio of a bank's core capital to the assets and off-balance liabilities weighted by the risk. The core capital of the bank is supposed to absorb the potential losses due to the risk of the banking activities. It has been specified that the value of this coefficient cannot be lower than 8%. Throughout the years the way of calculating the ratio has been changing, which is the subject of this paper. In the article the situation of Polish and Ukrainian banking sector has also been analyzed from the point of view of the coefficient in question. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  2. Uchwała nr 2/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku, oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych.
  3. Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania
  4. Uchwała Nr 380/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. - w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania.
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. 1997 nr 140 poz. 939 z późn. zm.
  6. Directive 93/6/EEC.
  7. http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania.
  8. http://www.bank.gov.ua/Engl/Publication.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2010/3-2/5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu