BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belof Magdalena (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wyzwania planowania przestrzennego na poziomie regionalnym
Challenges of Regional Spatial Planning
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 30-37, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Region
Spatial planning, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie jednoczącej się Europy, gospodarki globalnej, a także dominujących trendów neoliberalnych konieczne stało się poszukiwanie nowego modelu planowania przestrzennego na szczeblu regionalnym. W artykule wskazano najważniejsze wyzwania, jakie związane są z tym zagadnieniem, w szczególności na współczesną niejednoznaczność pojęcia "region" i wiążącą się z tym "miękkość" przestrzeni i płynność granic.(abstrakt oryginalny)

In the era of uniting Europe as well as the global economy and the dominant neo-liberal trends it has became necessary to search for a new model of spatial planning at the regional level. The article discusses the key challenges that are connected with this issue, in particular an ambiguity of contemporary concept of the region and related matters such as "softness" of the space and fuzziness of the boundaries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allmendinger P., Haughton G., Soft spaces, fuzzy boundaries, and metagovernance: the new spatial planning in the Thames Gateway, "Environment and Planning A" 2009, nr 41.
 2. Belof M., Teoria a praktyka planowania regionalnego. Doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r., Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2013.
 3. Castells M., End of Millennium. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3. Blackwell Oxford 1998, 2000.
 4. Davoudi S., Evidence-Based Planning, Rhetoric and Reality. disP 2006, nr 65(2).
 5. Domański R., Nowa geografia ekonomiczna według Paula Krugmana, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010, nr 161.
 6. Faludi A., Cohesion, Coherence, Cooperation: European Spatial Planning Coming of Age, Routledge, London-New York 2010.
 7. Glasson J., Marshall T., Regional Planning, Routledge, Abingdon 2007.
 8. Graham S., Healey P., Relational concepts of space and place: Issues for planning theory and practice, "European Planning Studies" 1999, nr 7(5).
 9. Haughton G., Allmendinger P., Planning, 'soft spaces' and metagovernance: the experiences of the Thames Gateway 2010, http://www.surf.salford.ac.uk (dostęp: 30.06.2013).
 10. Healey P., Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies, Palgrave Macmillan, New York 2006.
 11. Herrschel T., City regions, polycentricity and the construction of peripheralities through governance, "Urban Research & Practice" 2009, nr 2(3).
 12. Hubbard P., Revenge and Injustice in the Neoliberal City: Uncovering Masculinist Agendas, Antipode 2004.
 13. Kowalewski A., Kryzys planowania miast w Polsce, "Przegląd Urbanistyczny" 2009, nr 1.
 14. Masica O., Od Bałtyku po Maghreb? Koncepcja makroregionu w UE, [w:] M. Gniazdowski (red.), Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju. Implikacje dla Polski i Grupy Wyszehradzkiej, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2011.
 15. Misztal A., Misztal P., Rozwój regionów w Unii Europejskiej w świetle Nowej Geografii Ekonomicznej Paula Krugmana, 2012, http://www.pitwin.edu.pl (dostęp: 30.06.2013).
 16. Metzger J., Schmitt P., When soft spaces harden: the EU strategy for the Baltic Sea Region, "Environment and Planning A" 2012, nr 44(2).
 17. Sassen S., The Global City, Princeton University Press, Princeton 1991.
 18. Szmigiel K., Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw, Geoprofit, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu