BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmiel Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stanek Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność ekonomiczna realizacji dróg dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Economic Efficiency of Building the Roads for the Residential Areas in the Local Spatial Management Plans
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 38-49, tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Wewnętrzna stopa zwrotu, Planowanie przestrzenne
Internal Rate of Return (IRR), Spatial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie przestrzenne w gminach obecnie jest często pozbawione rzetelnego rachunku ekonomicznego. Wykonywane prognozy finansowe dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są ułomne i istnieje duża dowolność w ich opracowaniu. Obejmują one koszty budowy infrastruktury, ale nie uwzględniają rozproszenia zabudowy i tempa jej przyrostu, m.in. ze względu na brak jednolitego uniwersalnego modelu obliczeniowego. Tworzącej się zabudowie mieszkaniowej towarzyszy powstawanie infrastruktury drogowej, która taki rachunek ekonomiczny już posiada. Ścisłe powiązanie przyrostu zabudowy z infrastrukturą drogową pozwoli na wykorzystanie tego rachunku.(abstrakt oryginalny)

Spatial planning in municipalities is often made without reliable economic calculation. The financial forecasts which are prepared for local spatial development plans are inappropriate and there are too much latitude in making their description. The main problem is that there is not any universal computational model which will include: building scattering and its growth rate, among others because of the lack uniform, universal calculation model. Housing development is accompanied by the formation of road infrastructure which already has such economic calculations. Close links between the increase in building and road infrastructure will allow to cooperate much better in economic terms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych, IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów), Warszawa 2008, http://rpo.slaskie.pl/zalaczniki/ 2008/04/01/1207048311.pdf.
  2. Koziński J., Doktryna swobody budowlanej. Aspekty ekonomiczne i urbanistyczne, "Problemy planistyczne", Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, wiosna 2012, z. 1/12.
  3. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, 2010.
  4. Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - karta podatkowa, Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930.
  5. Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu