BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwiech Patrycja (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Discrimination Against Women in Professional Life in Selected Theories of Class Structure and Stratification
Źródło
Economics & Sociology, 2010, vol. 3, nr 2, s. 92-100, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja kobiet, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Kobieta w biznesie, Nierówności płacowe, Stratyfikacja
Women's discrimination, Employment discrimination, Women in business, Wage disparities, Stratification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Taken professional life into account, the situation of women and men differ considerably, which is proven by research on the situation of female workers in labour markets functioning in the Member States. Women earn less and hold lower positions in organizational hierarchy. They are less often chosen to undergo professional training and face greater difficulties in gaining employment. These symptoms of inequality prove that women are discriminated against in professional life. In the 20th century, a number of concepts were developed to account for the phenomenon under consideration[1]. These theories referred either to one dimension of discrimination (e.g. pay discrimination) or to several dimensions. The concepts were introduced both in economics and sociology. The article is aimed at presenting selected theories of class structure and stratification that account for the discrimination against women in professional life, all within the framework of sociological concepts. Furthermore, the author of this paper will attempt to identify the main factors determining the phenomenon in question and discussed within the framework of the aforementioned theories. As for the theories of class structure and stratification related to discrimination against women in professional life, the author will discuss those developed by G. Lenski, F. Parkin, T. Parson and J. Acker. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acker J.R., (1988), Class Gender and Relations of Distribution, "Signs" no 3(13).
 2. Acker J.R., (1973), Women and Social Stratyfication. A Case of Inntellectual Sexism. in: "American Journal of Sociology" no 4 (78), s. 936 - 945.
 3. World Bank, (2004), Raport Banku Światowego nr 29205: "Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?", Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa.
 4. Beauvior S., (1972), " Druga płeć", PWN, Warszawa.
 5. Gawrycka M, Wasilczuk J., Zwiech P., (2007), "Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy", CeDeWu sp. z o.o., Warszawa.
 6. Haug M., (1973), Social Class Measurement and Woman's Occupational Roles, "Social Forces" no 1(52).
 7. Lenski G., (1966), " Power and Privilege". Mc Grow - Hill, New York.
 8. Mill J.S., (1869), "The Subjection of Women", podano za: Landreth H., Colander D., (1998), "Historia myśli ekonomicznej", PWN, Warszawa.
 9. Open Society Institute, (2005), Raport: "Raport o sytuacji kobiet w nowych państwach UE oraz krajach kandydujących".
 10. Parkin F., (1971), "Class Inequality and Political Order. Social Stratification in Capitalist and Communist Societies". Mc Gibbon and Kee, London.
 11. Parkin F., (1974), Strategies of Closure in Class Formation. in: "The Social Analysis of Class Structure", Ed. F. Parkin, Tavistock, London.
 12. Parsons T., (1972), " Szkice z teorii socjologicznej", PWN, Warszawa.
 13. Reszke I., (1991), "Nierówności płci w teoriach. Teoretyczne wyjaśnienia nierówności płci w sferze pracy zawodowej", PAN IFIS, Warszawa.
 14. Światowe Forum Gospodarcze, (2005), Raport Światowego Forum Gospodarczego: "Ranking równouprawnienia płci".
 15. Zwiech P., (2010), Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce, "Studia i Prace WNEIZ", nr 20, s. 269-285.
 16. Zwiech P., (2009), Discrimination Against Women in Professional Life in Chosen Pro-Feminist Theories, "Economics & Sociology", Vol. 2, No 1, s. 96 - 104.
 17. Zwiech P., (2008), Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii, in: "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej", ed. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, s. 317 - 328.
 18. Zwiech P., (2007), Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 430 , Szczecin, s. 71 - 88.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2010/3-2/10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu