BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horodecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Polityka oddziaływania na wzrost czynników ilościowych w procesie ewolucji - najważniejsze zmiany
Źródło
Polityka Gospodarcza, 2010, nr 19-20, s. 117-143, tabl., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza państwa, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Czynniki produkcji, Historia gospodarcza, Teoria ewolucyjna w ekonomii
State economic policy, Economic growth, Factors of economic growth, Production factors, Economic history, Evolutionary theory in economics
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podstawowym celem polityki gospodarczej jest obecnie wzrost gospodarczy. Jest on postrzegany jako niezbędny warunek polityki oddziałującej na wzrost zatrudnienia i stabilizacji społecznej. W teoriach wzrostu gospodarczego podstawowymi czynnikami wzrostu są: ziemia, praca i kapitał. Chociaż coraz częściej mówi się o wzroście jakościowym, a więc takich czynników jak postęp techniczny i kapitał ludzki, to te wyżej wymienione czynniki ilościowe stanowią podstawę modelu wzrostu gospodarczego. Nadal też, w oparciu o nie, tworzy się podstawowe modele wzrostu gospodarczego, które tłumaczą wiele zjawisk ekonomicznych. Problemem badawczym jest zatem ewolucja polityki gospodarczej państwa skoncentrowana na wzroście podstawowych ilościowych czynników produkcji. W artykule postawiono pytanie o ewolucję celów pośrednich, służących realizacji wzrostu czynników ilościowych, składających się na wzrost gospodarczy. Przyjęto zakres czasowy od czasów nowożytnych do dnia dzisiejszego. Analiza skupia się na wybranym kraju, w którym przemiany charakterystyczne dla cywilizacji zachodniej, do której należy Polska, wydawały się najbardziej charakterystyczne, lub zachodziły stosunkowo najwcześniej (np. rewolucja przemysłowa, czy wzrost znaczenia ekonomii podażowej). W artykule zostały przyjęte następujące tezy. Po pierwsze, że polityka gospodarcza oddziaływująca na wzrost czynników produkcji była obecna w całym analizowanym okresie i ulegała stopniowym zmianom, tak że można mówić tu o ewolucji. Po drugie, że zmiany zachodzące w celach pośrednich prowadzących do wzrostu czynników ilościowych, były przede wszystkim spowodowane zmianami w otoczeniu, charakterystycznymi dla danej epoki. Dlatego też celem artykułu, jest po pierwsze przedstawienie od strony teoretycznej celów pośrednich służących wzrostowi czynników ilościowych (w kontekście teorii wzrostu gospodarczego). Po drugie celem jest wskazanie na najważniejsze zmiany w polityce gospodarczej, służącej wzrostowi czynników produkcji w kolejnych etapach ewolucji. Wreszcie trzecim celem, jest wykazanie, że najbardziej istotne zmiany w celach, były wynikiem zmian w otoczeniu, które zachodziły na przełomie kolejnych etapów ewolucji. Ostatnim celem, jest wykazanie analogii opisanych etapów z ich przebiegiem w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, M., Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821-30), Warszawa 1932.
 2. Anderson B.L., Capital Accumulation in the Industrial Revolution, Dent, London 1974.
 3. Bajan Konrad, Polityka gospodarcza i społeczna. Polska w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2005.
 4. Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Znak, Kraków 1999.
 5. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wyd. "BGW", Warszawa 1992.
 6. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Poznań 1997.
 7. Bartling H., Luzius F., Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München 1993.
 8. Begg D. i in., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1996.
 9. Blanchard O., Illing G., Makroökonomie, Pearson Studium, München 2004.
 10. Blum U., Volkswirtschaftslehre. Studienbuch, R. Oldenbourg, München-Wien 2004.
 11. Bocian A.F., Polityka gospodarcza. Wybrane elementy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2002.
 12. Bombach G., Gahlen B., Ott A, Ausgewählte Probleme der Wachstumspolitik, Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren T. 15, J.C.B. Mohr, Tübingen 1976.
 13. Bombach G., Wachstumstheorie und Grenzen des Wachstums, w: Bombach G., Gahlen B., Ott A, Ausgewählte Probleme der Wachstumspolitik, Schriftenreihe des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars Ottobeuren T. 15, J.C.B. Mohr, Tübingen 1976, 135-159.
 14. Bombach G., Zins und wirtschaftliches Wachstum, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1966 nr 96/2.
 15. Buchheim C., Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und Übersee, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1994.
 16. Burda M., Wypłosz C., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 17. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Dzieje gospodarcze świata do roku 1975, PWE, Warszawa 1985.
 18. Cipolla C.M., Die Industrielle Revolution, Europäische Wirtschaftsgeschichte 3, Fischer, Stuttgart-New York 1976.
 19. Crouzet F., Capital Formation in the Industrial Revolution, Methuen, London 1972.
 20. Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 21. Davies N., Boże igrzysko. Historia Polski, Wyd. ZNAK, Kraków 2006.
 22. Drucker P., Die postkapitalistische Gesellschaft, ECON, Düsseldorf 1993.
 23. Gierowski J. A., Historia Polski. 1505-1764, PWN, Warszawa 1989.
 24. Grundzüge der Wirtschaftspolitik 2001. Statistischer Anhang, Europäische Wirtschaft 72, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften Luxembourg, 2001.
 25. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa 1995.
 26. Heckscher E.F., Der Merkantilismus (I, II), Fischer, Jena 1932.
 27. Henrichsmeyer W., i in., Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Eugen Ulmer, Stuttgart 1993.
 28. Jezierski A., Leszczyńska C., Dzieje gospodarcze Polski w zarysie do 1989 roku, Wyd. Key Text, Warszawa 1994.
 29. Jońca K., Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 30. Kaczyńska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I-ej wojny światowej), PWN, Warszawa 1977.
 31. Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, PWN, Warszawa 1996.
 32. Koćwin L., Polityka gospodarcza Polski w okresie transformacji ustrojowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 33. Krajewski M., Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys problematyki, Włocławek 2000.
 34. Kryk B., Nowak-Lewandowska R., Sprzężenie polityka ekologiczna-polityka ekonomiczna, "Polityka Gospodarcza" 1999 nr 2.
 35. Kula W., Rozwój gospodarczy Polski XVI-XVIII w., PWN, Warszawa 1993.
 36. Liesner T., One Hundred Years of Economic Statistics, London 1989.
 37. Mazurkiewicz E., Polityka gospodarcza, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2000.
 38. Michna W., Polityka gospodarcza Polski w bieżącej dekadzie, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2001.
 39. Mortimer-Szymczak H., Polityka ekonomiczna. Wiadomości podstawowe, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1980.
 40. Müller R., Röck W., Konjunktur-, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik, W. Kohlhamer, Stuttgart- Berlin- Köln 1993.
 41. Puś W., Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 1987.
 42. Rieh E.E., The Cambridge Economic History of Europę. The Economic Organization of Early Modern Europę. Tom V, Cambridge University Press, Cambridge 1977.
 43. Rostow W.W., The Stages of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1960.
 44. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski, t.1. Czasy przedrozbiorowe, Księgarnia Akademicka, Poznań 1946.
 45. Rutkowski J., Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.), Książka i Wiedza, Warszawa 1953.
 46. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003.
 47. Tawney R.H., Religion and the Rise of Capitalism, John Murray, London 1926.
 48. Teichmann U., Grundlagen der Wachstumspolitik, Vahlen, München 1987.
 49. Teichmann U, Wirtschaftspolitik. Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 50. Winiarski B., Polityka ekonomiczna, PWN, Warszawa 2000.
 51. Woll A., Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München 2003.
 52. Wunder H., Agrarwirtschaft und Klassenstruktur im Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, "Sozialwissenschaftliche Informationen für Unterricht und Studium" 1979 nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-6453
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu