BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymerman Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Uwarunkowania przekształceń struktury własnościowej gruntów na Pomorzu Środkowym w latach 2000-2012
Conditions of Changes in the Structure of Land Onership in Central Pomerania in the Years 2000-2012
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 50-58, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Struktura własnościowa, Gospodarka gruntami
Ownership structure, Land economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikację poświęcono przemianom struktury własnościowej gruntów na obszarze Pomorza Środkowego w latach 2000-2012. Badaniami objęto gminy powiatu koszalińskiego (Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów i Świeszyno) oraz miasto na prawach powiatu Koszalin. W opracowaniu wskazano również na uwarunkowania tych przemian.(abstrakt oryginalny)

The study presents changes in the structure of land ownership in Central Pomerania in the years 2000-2012. The research was made in the areas of Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów and Sianów communes and Koszalin, a town on poviat rights. The author seeks to explain the background to the changes and describes the volume of the evolution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2006.
 2. Cymerman R., Hopfer A., Nowak A., Stan zamierzenia w gospodarowaniu przestrzenią wiejską w Polsce, [w:] A. Hopfer. (red.), Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami, PAN KPZK Biuletyn, z. 183, Warszawa 1998.
 3. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Kałkowski L., Polski rynek nieruchomości. Bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2007.
 5. Kałkowski L., Rynek nieruchomości w Polsce, Twigger, Warszawa 2003.
 6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Parysek J.J., Aglomeracje miejskie: struktury i funkcjonowanie, [w:] W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2009.
 8. Regulski J., Planowanie miast, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 9. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2012 r., 2012, GUS, Warszawa.
 10. Szachułowicz J., Własność publiczna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 12. Wierzchowski M., Gospodarowanie gruntami w polskich miastach, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu