BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryszel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rapacz Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Fundusze unijne czynnikiem kształtującym funkcję turystyczną w wybranych gminach regionu jeleniogórskiego
EU Funds as the Tourist Function Raising Factor in the Selected Tourist Communes of Jelenia Góra Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 76-89, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Turystyka, Zagospodarowanie turystyczne, Fundusze unijne
Tourism, Development of tourist facilities, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pozwala na finansowanie rozwoju turystyki ze środków unijnych. Można je wykorzystać m.in. na modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej, która jest jednym z istotnych czynników stanowiących o poziomie rozwoju funkcji turystycznej miejscowości lub regionu. Celem artykułu jest ocena wykorzystania środków z funduszy europejskich na przedsięwzięcia infrastrukturalne w dziedzinie turystyki w trzech gminach turystycznych w regionie jeleniogórskim, tj. w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju. Osiągnięciu celu badawczego służyła analiza absorpcji środków z funduszy europejskich w poszczególnych gminach. Badania wykazały m.in. zróżnicowanie aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych w gminach w zależności od stopnia realizacji funkcji turystycznej, a także wpływ wykorzystania środków na rozwój funkcji turystycznej, w szczególności zagospodarowania turystycznego.(abstrakt oryginalny)

Polish accession to the European Union structures allows for tourism development financing from the EU support means. These resources can be invested in, among others, the modernization and extension of tourist infrastructure, which represents one of the crucial factors deciding about the level of tourism function in a destination. The objective of the paper is to evaluate the investment of EU funds in infrastructural tourism oriented projects in three tourist communes located in Jelenia Góra region, i.e. Karpacz, Szklarska Poręba and Świeradów-Zdrój. The analysis of EU funds absorption in these communes was performed in order to achieve the research objective. The conducted research confirmed that e.g. the diversification of activities in obtaining EU funds by particular communes depends on the level of their tourist function implementation, and also the impact of the usage of European funds on the development of the destination tourist function, in particular on the destination tourist infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Derek M., Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego, UW, Warszawa 2008, niepublikowana praca doktorska.
 2. Dziewoński K., Jerczyński M., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne IG PAN, nr 87, PWN, Warszawa 1971.
 3. Fischbach J., Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych, "Turyzm" 1989, nr 5.
 4. Lijewski T., Mikułkowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1985.
 5. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Nelson A.C., Theories of regional development, [w:] Theories of local economic development. Perspectives from across the disciplines, red. R.D. Bingham, R. Mier, SAGE Publications, Newbury Park - London - New Delhi 1993.
 7. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1978.
 8. Szromek A.R., Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2012, z. 61.
 9. Turystyka, red. Kurek W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. www.bdl.gov.pl.
 11. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 12. Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, GWSH, Katowice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu