BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduga Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a kształtowanie kapitału ludzkiego
Special Economic Zones in Poland and the Formation of Human Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 90-101, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne, Kapitał ludzki
Special economic zones, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono wpływowi specjalnych stref ekonomicznych na poziom kapitału ludzkiego poprzez trzy kanały, tj. generowanie miejsc pracy, poprawę kwalifikacji i umiejętności pracowników, a także podwyższenie poziomu technologicznego. Za istotną uznano również weryfikację postawionej tezy o skuteczności stref ekonomicznie uprzywilejowanych jako narzędzia służącego rozwojowi społeczno- -gospodarczemu, szczególnie w kontekście podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.(abstrakt oryginalny)

In this article, special attention was paid to the influence of special economic zones on the level of human capital through three channels, namely the generation of jobs, improvement of qualifications and skills of employees and the increase of technological level. It was also important to verify the thesis of the effectiveness of economically disadvantaged areas as a tool for socio-economic development, particularly in the context of improving the quality of human capital.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggarwal A., Impact of Special Economic Zones on Employment, Poverty and Human Development, Working Paper No. 194, Indian Council for Research on International Economic Relations, May 2007.
 2. Baissac C., Brief History of SEZs and Overview of Policy Debates, The World Bank, Washington 2011.
 3. Domański B., Gwosdz K. (red.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu, Kraków 2005.
 4. Dopiero koniec 2010 roku będzie lepszy dla stref, Portal Gazety Prawnej, http://biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/365173,dopiero_koniec_2010_roku_bedzie_lepszy_dla_stref.html (dostęp: 10.09.2013).
 5. Farole T., Special Economic Zones in Africa. Comparing Performance and Learning from Global Experience, The World Bank, Washington 2011.
 6. FIAS, Special Economic Zones. Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development, The World Bank, Washington 2008.
 7. Fiedor B. (red.), Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Bilans pierwszej dekady, wpływ na region i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Godlewska-Majkowska H., Skuteczność specjalnych stref ekonomicznych jako instrumentu polityki regionalnej w Polsce, PAiIZ, Warszawa 2009.
 9. http://www.mg.gov.pl (dostęp: 10.09.2013).
 10. Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2012 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, kwiecień 2013.
 11. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008, Najwyższa Izba Kontroli, Bydgoszcz 2009.
 12. Kozaczka M., Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce 1995-2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2008.
 13. Liszkowska J., Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego, [w:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (red.), Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 14. Lizińska W., Kisiel R., Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008.
 15. Parki Przemysłowe, Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne 2011, raport IPO.pl, http://www. ipo.pl/raporty/raport_parki_przemyslowe_i_strefy_ekonomiczne_2011/ (dostęp: 10.09.2013).
 16. Pastusiak R., Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 17. Raport: Parki Przemysłowe, Technologiczne i Specjalne Strefy Ekonomiczne, IPO.pl, http://www.ipo. pl/raporty/parki_przemyslowe_2009.pdf (dostęp: 10.09.2013).
 18. Sołoma A., Specjalne strefy ekonomiczne - sukcesy i porażki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 11.
 19. Specjalne strefy - normalny wyzysk, "Biuletyn informacyjny Koalicji 1 Maja" 2013 Wrocław, za: http:// issuu.com/koalicja1majawewroclawiu/docs/biuletyn_1maja_2_export (dostęp: 16.05.2014).
 20. The Impact of Special Economic Zones in India: A Caste Study of Polepally SEZ, Global Land Grabbibg, Sussex, 6-8 April 2011.
 21. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600, tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.
 22. Zeng D.Z., How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China's Rapid Development?, [w:] D.Z. Zeng (red.), Building Engines for Growth and Competitiveness in China Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters, The World Bank, Washington 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu