BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misiak Sandra (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Ethical System for Employee Performance Appraisal in Practice
Źródło
Economics & Sociology, 2010, vol. 3, nr 2, s. 101-113, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ocena pracowników, Etyka zarządzania
Human Resources Management (HRM), Employee appraisal, Ethics of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Appraisal is one of the most important tools in the management of human resources. However, made in an inappropriate way, it can be harmful rather than useful. Therefore, one should, from the very beginning, follow a set of rules thanks to which employees will perceive the system as ethical. The article is aimed at defining ethical aspects of staff appraisal and regulations governing the creation of moral or ethical appraisal system in a given firm. However, the main goal is not to describe and characterize the system, chosen criteria and methods, but to identify ethical aspects of particular elements in the entire process. The article presents a model of assessment, namely the one adopted by Würth Poland Sp. z.o.o. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi AKTOR - KREATOR - INSPIRATOR, Wydawnictwo AKADE, Katowice.
 2. Antczak Z., (2004), Etyczne zagadnienia zarządzania kadrami przy elastycznym modelu zatrudnienia, w: Nauki Humanistyczne Nr 9, Wrocław. Arkusz oceny pracownika dla liniowego stanowiska pracy w pionie sprzedaży za rok 2008.
 3. Ciszek P., Chakowski M., (2005), Nie nękaj pracownika swego..., Personel, nr 11.
 4. Furtwengler D., (2001), Ocena efektywności pracowników, Wydawnictwo K. E. LIBER, Warszawa.
 5. Golnau W. red., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Fachowe CEDEWU, Warszawa.
 6. http://www.pg.gda.pl/pismo/99_02/s34.shtml
 7. http://www.praca.egospodarka.pl/6196,Ocena-pracownikow-warunki-efektywnosci,1,47,1.html
 8. http://www.wurth.pl/
 9. Jabłońska - Wołoszyn M., Jędrzejczak A., (2001), Nie bójmy się oceniać! : Jak zmniejszyć obawy kierowników przed ocenianiem podwładnych, Personel, nr 13/14.
 10. Kiwak A., Berłowski P., (2006), Podstawa przyszłych sukcesów, Personel, nr 9.
 11. Kostera M., (2005), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 12. Krusińska M., (2003), Ocenianie nieudane, Personel, nr 15-16.
 13. Lipka A., (2002), Ryzyko personalne, Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, POLTEX, Warszawa.
 14. Materiały informacyjno - promocyjne firmy Würth.
 15. Nelson B., Economy P., (1999), Zarządzanie, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 16. Witkowski T. red., (2000), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 17. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w firmie Würth.
 18. Sekuła Z., (1999), Controling personalny, część pierwsza, Istota i przedmiot controlingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz.
 19. Sekuła Z., (2000), Controling personalny, część druga, Strategie personalne, zadania i narzędzia controlingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz.
 20. Sidor - Rządkowska M., (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 21. Sidor - Rządkowska M., (2005), Nie tylko subiektywne opinie, Personel, nr 2.
 22. Sidor - Rządkowska M., (2006), Rozwój na drabinie kompetencji, Personel, nr 12.
 23. Szałowski. A. red., (2000), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Szałowski. A. red., (1997), Zarządzanie personelem, Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2071-789X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2010/3-2/11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu