BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Financial Security Risk
Zagrożenia bezpieczeństwa finansowego podmiotu gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 144-150, bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość finansowa, Bezpieczeństwo finansowe
Risk management, Financial reporting, Financial accounting, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawne funkcjonowanie każdej jednostki gospodarczej uzależnione jest w dużym stopniu od przepływu informacji zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wewnętrzny system informacyjny jest podstawą podejmowania decyzji strategicznych, np. inwestycyjnych, a także bieżących operacyjnych, często mających na celu zastosowanie środków zaradczych. Najważniejszą częścią tegoż systemu jest informacja finansowa w szerokim znaczeniu rozumiana jako odzwierciedlenie stanu majątku jednostki i źródeł jego finansowania, zmian tychże składników oraz bieżących wyników działalności. Wszelkie informacje finansowe są generowane i otrzymywane na podstawie zapisów księgowych, które w swoich założeniach przedstawiają wszelkie wartościowe zmiany zachodzące w jednostce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The efficient functioning of every economic entity depends heavily on the flow of information, both external and internal. The internal information system is the basis for strategic decisions such as investment, as well as current operational ones, often aimed at remedial measures. Accounting in the supervision of the business entity plays a key role, in fact provides a vast amount of very important information. The information derived from the accounting system is used by owners to monitor the implementation of plans for business development. Company's financial stability should be defined as the ability to maintain liquidity and ability to cover losses and inherent risks associated with the activities of the reserves and equity. The concept of coverage is contingent upon the solvency behaviour of two basic conditions: the external and internal determinants of institutional financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
  2. Olchowicz I., Taczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
  3. Ostrowska E., Ryzyko inwestycyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999,
  4. Przybyłska-Kapuścińska W., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu