BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prykhodko Roman (Ukrainian State University of Finance and International Trade)
Tytuł
Methods (Procedures) of Audit of Commercial Bank Assets
Metody (procedury) audytu aktywów banków komercyjnych
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 151-158, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Audyt, Banki komercyjne, Aktywa
Audit, Commercial banks, Assets
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Ostatnio obserwuje się integrację ukraińskiej gospodarki z gospodarką międzynarodową. Ta tendencja ma również duże znaczenie dla sektora finansowego ukraińskiej gospodarki. W okresie 2005-2010 przeprowadzono kilka nabyć w sektorze bankowym i nadal banki Ukrainy są bardzo interesujące dla inwestorów zagranicznych. W tych warunkach problem przejrzystości działalności staje się coraz ważniejszy. Ważna jest harmonizacja procedur kontroli aktywów banków komercyjnych wykorzystywanych na Ukrainie z procedurami stosowanymi na całym świecie. Obecnie audytorzy ukraińskich banków komercyjnych przeprowadzają inspekcję dokumentacji na podstawie próbki. W tym samym czasie międzynarodowe standardy kontroli zachęcają biegłych rewidentów do stosowania innych metod badania i kontroli oraz procedur analitycznych. Głównym celem tego artykułu jest prezentacja dodatkowych metod kontroli aktywów banków komercyjnych oraz wskazanie, jakie procedury, kiedy i w jakich sytuacjach mogą być stosowane. (abstrakt oryginalny)

Recently, Ukrainian economy has become more and more integrated into the international economy. This matter has also become of a great importance for the financial sector of Ukrainian economy. During the period of 2005-2010 several sound acquisitions in banking sector took place and still banks of Ukraine are very interesting for foreign investors. The issue of transparency becomes more and more important. The problem of correspondence between methods and procedures of audit of commercial bank assets used in Ukraine and worldwide is still urgent and timely. Till now internal auditors of Ukrainian commercial banks and small audit companies in Ukraine mainly use the documentary inspections of the main part of sample. At the same time International Standards of Audit highly encourages auditors to use other methods such as test of controls and analytical procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Киреcв О., Формування фшансовоi звiтностi комерщйних банюв на основi МСБО, Бухгалтерский облгк / аудит, №1-2. 1998 Постанова Правлшня НБУ вщ 07.12.2004 р. № 598.
  2. Аудит, Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейли, М.Б. Хирш: Пер. С англ. СМ. Бычковой / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.
  3. Кшдрацька Л.М., Бухгалетрсъкий обяжу банках УкраТни. Навчалъний посгбник. - К.: КНЕУ, 2001.-636 с.
  4. Сшки Дж. мл., Управление финансами в коммерческих банках I Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / Под ред. Ф. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. - М: Финансы и статистика, 1999. - 820 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu