BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Determinanty nadmiernego zadłużenia - perspektywa pośrednika mikrofinansowego
Over-Indebtedness Determinants - the Perspective of Microfinance Intermediary
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 173-182, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Mikrofinanse, Rynek kredytów, Pośrednictwo kredytowe, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Microfinance, Credit market, Credit intermediation, Company indebtedness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ostatni raport Microfinance Banan Skins 2012 pt. Staying relevant wskazuje ryzyko nadmiernego zadłużenia jako najważniejsze zagrożenie dla światowego sektora pośrednictwa mikrofinansowego. W opinii praktyków, inwestorów, regulatorów i obserwatorów tego elementu rynku finansowego z 79 krajów świata nadmierne zadłużenie jawi się, jako "(...) symptom głębszych problemów branży" wiązanych z szerokim spektrum uwarunkowań kształtujących przestrzeń działania pośredników mikrofinansowych z jednej strony i odnoszonych do konsumentów ich usług z drugiej. Mając na uwadze powyższe, formułuje się cel prezentowanego artykułu, którym jest: zdefiniowanie, sklasyfikowanie i charakterystyka czynników tworzących środowisko sprzyjające powstawaniu zjawiska nadmiernego zadłużenia, opisanie praktyki funkcjonowania podmiotów mikrofinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników leżących po ich stronie. Realizacja tak wyznaczonego zadania opiera się na: a) opisie istoty zjawiska nadmiernego zadłużenia, b) klasyfikacji i prezentacji jego wybranych determinant oraz c) sformułowaniu końcowych wniosków odnoszonych do poruszanych w tym opracowaniu zagadnień. Prowadzone w artykule rozważania oparte są na analizie literatury tematu oraz obserwacjach własnych autora, zajmującego się problematyką mikrofinansów. (fragment tekstu)

The phenomenon of over-indebtedness presents one of the aspects featuring contemporary microfinance. The objective of the paper is to define and classify factors influencing the environment responsible for the emergence of over-indebtedness phenomenon and illustrating practices underlying microfinance entities functioning, with particular emphasis on these attributable to a microfinance intermediary. The realization of such a designated task is based on: characterizing the essence of over-indebtedness phenomenon, classifying and describing its selected determinants and presenting final conclusions referring to problems discussed in the hereby study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andhra Pradesh 2010: Global Implications of the Crisis in Indian Microfinance. CGAP Focus note No. 67, Washington, November 2010.
 2. Assefa E., Hermes N., Meesters A.: Competition and Performance of Microfinance Institutions, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2029568.
 3. Bateman M.: Muhammad Yunus and the Faltering Reputation of Microfinance. "India Microfinance", March 2011.
 4. Bateman M.: Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism. Zed Books, New York 2010.
 5. Gravesteijn R., Ladesma G., Simmes B.: Over-Indebtedness. Oikocredit International 2011.
 6. Hermes N., Lensink R., Meesters A.: Outreach and Efficiency of Microfinance Institutions. "World Development" 2011, Vol. 39, No. 6.
 7. Lutzenkirchen C., Weistroffer Ch.: Microfinance in evolution. An industry between crisis and advancement. Deutsche Bank Research current Issues Global financial markets. Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main 2012.
 8. Mahmudul Alam Mahmud: Does Microcredit Create Over-Indebtedness. MPRA Paper No. 339124, Munich Personal RePEc Archive 2012.
 9. Mauer K., Pytkowska J.: Indebtedness of Microcredit Clients in Bosnia and Herzegovina. FSEE, Frankfurt am Main 2010.
 10. Microfinance Banana Skins 2012. Staying relevant. Centre for the Study of Financial Innovation, New York 2012.
 11. Microfinance in India. A Crisis at the Bottom of the Pyramid. Legatum Ventures, Dubai 2011.
 12. Schicks J: Asking the key questions on overindebtedness. Blue News Special editions - Overindebtedness, BlueOrchard 2010.
 13. Schicks J.: Over-Indebtedness in Microfinace - An Empirical Analysis of Related Factors on the Borrower Level. CEB Working Paper No. 12/017. Centre for European Research in Microfinance, Universite Libre de Bruxelles 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu