BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarzyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kania Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dochodowość i ryzyko działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych a prognozowanie wartości kapitału emerytalnego
Profitability and Risk of the Open-End Pension Funds Investment Activities and Prediction of a Pension Capital Value
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 183-194, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Kapitałowy fundusz emerytalny, Prognozowanie, Ryzyko rynkowe
Pension funds, Capital pension funds, Forecasting, Market risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Akumulacja kapitału emerytalnego w funduszach emerytalnych jest przede wszystkim postrzegana przez pryzmat procesu akumulacji składki emerytalnej. O ile produktywność osoby aktywnej zawodowo determinuje poziom odprowadzanej składki emerytalnej w przypadku każdego programu emerytalnego, to w tych z nich, które funkcjonują w oparciu o model finansowania kapitałowego, istotne znaczenie mają efekty polityki lokacyjnej funduszy emerytalnych. Ich ocena możliwa jest za pomocą odpowiednich miar dochodowości i ryzyka. Wykorzystanie tych miar nie powinno wiązać się jedynie z oceną jakości zarządzania kapitałowymi funduszami emerytalnymi, która jest istotna z punktu widzenia wyboru funduszu przez przyszłego emeryta, ale także powinna stanowić punkt wyjścia do prognozowania wartości kapitału emerytalnego. Problem ten jest istotny z punktu widzenia szacowania wartości przyszłej emerytury, co jest elementem planowania i realizacji celów w finansach osobistych. W artykule poruszono problematykę kształtowania przez dochodowość i ryzyko wartości kapitału emerytalnego jako efektu działalności lokacyjnej funduszy emerytalnych oraz prognozowania kapitału emerytalnego i jego wartości zagrożonej (VaR) na podstawie danych historycznych. W tym celu wykorzystano dane dotyczące jednostek rozrachunkowych działających w Polsce otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31.12. 2003 do 31.03.2014 roku. (fragment tekstu)

The accumulation of pension capital in capital funds is the subject of much discussion, especially in terms of their profitability and risk associated with turbulence in financial markets. The article presents the issues of shaping the capital value of the pension by profitability and risk as a measure of investment activities of pension funds and pension capital forecasting and its value at risk (VaR) based on historical data. The article used data relating to profitability and volatility of open-end pension fund units in Poland for the period from 31.12. 2003 to 31.03.2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czernik T.: Czas przebywania - potencjalne zastosowania. Geometryczny ruch Browna. W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej. Red. S. Barczak, P. Tworek. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 2. Glasserman P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer, New York 2004.
 3. Haslem J.A.: Mutual funds. Risk and performance analysis for decision making. Blackwell Publishing, Malden 2003.
 4. Hull J.C.: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2011.
 5. Kaczmarzyk J., Kania P.: Ocena wartości zagrożonej kapitału emerytalnego na przykładzie otwartych funduszy emerytalnych. "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2010, nr 26.
 6. Łochowski R.M.: The geometric brownian motion model vs. the jump-diffusion model applied to selected WIG20 companies in the year 2011. W: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem działalności inwestycyjnej. Red. S. Barczak, P. Tworek. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 7. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Dz.U. z 2013 r., poz. 1717.
 9. Vose D.: Risk analysis. John Wiley & Sons, West Sussex 2008.
 10. Wilmott P.: Paul Wilmott on quantitative finance. Vol. 1. John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
 11. Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. WN PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu