BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliński Andrzej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Modelowanie oprocentowania kredytów bankowych z wykorzystaniem teorii gier i wartości likwidacyjnej
Bank Lending Rates Modelling with Use of the Game Theory and the Liquidation Value
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 195-205, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Oprocentowanie kredytów bankowych, Teoria gier, Spółki giełdowe, Modelowanie ryzyka kredytowego
Bank credit, Bank lending rate, Game theory, Stock market companies, Credit risk modelling
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule proponuje się zastosowanie modelu teoretycznego, wywodzącego się z teorii gier, do wyznaczania oprocentowania kredytów bankowych, w tym premii za ryzyko. W dalszej perspektywie możliwe jest użycie tego modelu do zarządzania ryzkiem i określania wartości zagrożonej. Głównym celem artykułu jest wyznaczenie stóp procentowych z modelu teoriogrowego dla kredytów wybranych polskich spółek giełdowych i porównanie ich z rzeczywistym oprocentowaniem zadłużenia kredytowego tych spółek. Dalsza część artykułu przedstawia się następująco: W punkcie pierwszym przedstawiono założenia teoretyczne modelu spłaty kredytu wykorzystującego teorię gier i wartość likwidacyjną. W punkcie drugim zastosowano ten model do wyliczenia stóp procentowych zadłużenia kredytowego wybranych spółek giełdowych. W punkcie trzecim przeprowadzono analizę wrażliwości modelu na zmianę parametrów wejściowych. Artykuł zakończono krótkim podsumowaniem. (fragment tekstu)

The paper presents a model for determination of interest rate on bank loan. According to the theoretical model a borrower repays the lesser of: the amount set in the credit agreement or an amount equal to the liquidation value of his assets. On this basis, the simulation model computes the expected value of bank's income from loan agreement. To verify the model we used accounting and market data of selected publicly traded companies. Unfortunately, interest rates calculated from the model does not coincide with the real averaged loan rates of the companies. The reason for the difference is probably excessive aggregation of financial data and the lack of detailed data on individual loan agreements. An additional reason may be that Polish banks pay no attention to market valuation of companies and their revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81 (3).
 2. Byström H.: Merton Unraveled: A Flexible Way of Modeling Default Risk. "Journal of Alternative Investments" 2006, No. 4.
 3. Bharath S., Dahiya S., Saunders A., Srinivasan A.: So what do I get? The bank's view of lending relationships. "Journal of Financial Economics" 2007, Vol. 85.
 4. Crosbie P., Bohn J.: Modeling Default Risk - Modeling Methodology. Moody's KMV Company 2003.
 5. Crouhy M., Galai D., Mark R.: A comparative analysis of current credit risk models. "Journal of Banking & Finance" 2000, Vol. 24, No. 1-2.
 6. Franks J.R., Sussman O.: Financial Distress and Bank Restructuring of Small to Medium Size UK Companies. "The Review of Finance" 2005, Vol. 9, No. 1.
 7. Merton R.: On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. "Journal of Finance" 1974, Vol. 29.
 8. Noetzel P.: Strukturalne i zredukowane modele pomiaru ryzyka kredytowego wykorzystywane w praktyce bankowej. "Ekonomia i Zarządzanie" 2011, nr 1.
 9. Paliński A.: Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu - badania polskich spółek giełdowych. "Bank i Kredyt" 2013, nr 2.
 10. Paliński A.: Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 11. Paliński A.: Loan Payment and Renegotiation: The Role of the Liquidation Value. "SSRN Working Papers" 2013, http://ssrn.com/abstract=2325424.
 12. Petersen M., Rajan R.: The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. "Journal of Finance" 1994, Vol. 49.
 13. Rajan R.: Insiders and outsiders: The choice between informed and arm's length debt. "Journal of Finance" 1992, Vol. 47.
 14. Wilcox J.: A Prediction of Business Failure Using Accounting Data. "Journal of Accounting Research" 1973, Vol. 11.
 15. Wójciak M., Wójcicka A.: Porównanie modyfikacji Byströma modelu opcyjnego oceny ryzyka kredytowego z modelem MKMV. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. Red. T. Kufel, M. Piłatowska. Toruń 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu