BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radwan Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Uwarunkowania i sposoby finansowania przedsięwzięć w ochronie środowiska w Małopolsce
Conditions And Methods Of Financing Environmental Protection Enterprises in the Małopolska Region
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2004, nr 2 (26), s. 118-129, tab.,bibliogr. 5 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa, Fundusze ekologiczne, Źródła finansowania
Environmental protection, Water and wastewater management, Ecological funds, Source of financing
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Małopolska
Poland, Malopolska
Abstrakt
Pojawienie się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego (sustainable development) jest odpowiedzią na współczesne zagrożenia ekologiczne, które spowodowane zostały niespotykanym wcześniej rozwojem przemysłu, transportu i innych dziedzin gospodarki, a także zachodzącą urbanizacją i technizacją życia. Przez rozwój zrównoważony i trwały rozumie się taki sposób działalności gospodarczej i społecznej oraz kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska, który zapewni dynamiczny rozwój procesów produkcyjnych i trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych, przy równoczesnej poprawie i zachowaniu wysokiej jakości życia4. W dążeniu do realizacji tak rozumianego celu ochrona środowiska w działalności społeczeństw stanowić powinna nierozłączną całość procesów rozwojowych. Polska od początku transformowania gospodarki ustrojowej i rynkowej podjęła duży wysiłek inwestycyjny w ochronie środowiska w celu dostosowania istniejącego stanu środowiska do standardów europejskich. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie stanu środowiska w regionie Małopolski oraz określenie działań służących jego poprawie przez pokazanie wielkości i kierunków inwestowania w przedsięwzięcia proekologiczne w aglomeracjach miejskich, jak i na terenach wiejskich (fragment tekstu)

The paper presents an analysis of the state of the environment in three sub-regions of the Małopolska voivodeship and shows differences in the quality of the environment. The studies comprise the basic areas of environmental protection: water supply and sewage management, protection of air and climate and waste management. The results confirm that the most serious environmental hazards occur in the Krakow-Tarnow sub-region, where degradation of the environment is caused by industry, excessive dust and gas emission, considerable water consumption by industry and large amount of municipal wastes. Furthermore, serious delays in the state of technical infrastructure in water supply and sewage management, water protection and waste management have been registered in the rural areas of the Małopolska region. It has been established that the level of outlays on environmental protection is highly insufficient. Expenditures on water protection, water supply and sewage management clearly dominate over the low level of investments in soil protection, waste management as well as air and climate protection. Ecological funds, together with private and local government investors are important sources for financing measures improving the state of the environment. These institutions also assist in obtaining foreign funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Kozłowski, Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002
  2. B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002
  3. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998
  4. K. Trafas, Środowisko geograficzne, w: Raport o stanie środowiska w woj. małopolskim, WiOS, Kraków 2000
  5. A. Radwan, Przedsięwzięcia w ochronie środowiska służące ekologizacji wsi i rolnictwa w Małopolsce, Roczniki Naukowe SERiA,t.4,z.1,Warszawa-Bydgoszcz 2002
  6. K. Górka, Problemy funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce, w: Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, red. Dobrzański, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu