BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Odpowiedzialne decyzje pożyczkowe jako instrument inkluzji finansowej
Responsible Loan Decisions as the Instrument of Financial Inclusion
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 198, cz. 2, s. 216-226, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2
Słowa kluczowe
Pożyczki, Budżet gospodarstwa domowego, Zadłużenie gospodarstw domowych, Podejmowanie decyzji finansowych, Wykluczenie finansowe, Kompetencje finansowe
Loans, Budgets of households, Household debt, Decision making of finance, Financial exclusion, Financial competence
Uwagi
summ.
Abstrakt
Liberalizacja przepływów kapitałowych, dynamiczny rozwój rynku usług finansowych zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, spowodowany ekspansją technologii informatycznej, czy transgraniczne świadczenie usług finansowych to przykłady tendencji, które można było obserwować w ostatnich kilkudziesięciu latach na rynkach finansowych. W ich następstwie nasiliło się zjawisko migracji ryzyka od korporacji finansowych do klientów (np. sprzedaż kredytów walutowych, produktów strukturyzowanych). W takich warunkach gospodarstwom domowym coraz trudniej podejmuje się decyzje finansowe, a popełnione błędy mogą okazać się czasami bardzo bolesne dla samego decydenta, członków jego rodziny, a nawet społeczeństwa. Poważne problemy finansowe mogą prowadzić do wykluczenia finansowego, które z kolei znacznie obniża jakość życia, kreowaną przez dobrobyt i dobrostan. W 2005 roku w Kuala Lumpur zwołano szczyt OECD poświęcony kompetencji finansowej w złożonym i dynamicznym świecie finansów. W efekcie prowadzonych dyskusji skonstatowano, że zrozumienie tego świata jest warunkiem podejmowania racjonalnych decyzji oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego sobie i swojej rodzinie. W świetle zaobserwowanych tendencji celem niniejszego artykułu stało się ukazanie znaczenia odpowiedzialnych decyzji pożyczkowych podejmowanych przez gospodarstwa domowe - jedną z grup interesariuszy odpowiedzialnych finansów - w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia finansowego. (fragment tekstu)

Financial exclusion can result from incorrect everyday financial risk management. It refers to those individuals who, as a result of financial decisions made in different market conditions, or suffering unfortunate life circumstances, have become excessively indebted and their material status has suddenly deteriorated. In such situation they turn out unattractive for banks and thus suffer exclusion from the financial system. The objective of the article is to present the importance of responsible loan decisions made by households - one of the stakeholder groups of responsible finance - in counteracting financial exclusion. The condition for undertaking a correct loan decision is the access to adequate information as well as having knowledge and financial skills which allow to take proper advantage of such information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advancing Responsible Finance for Greater Development Impact. The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, The International Finance Corporation, The Consultative Group to Assist the Poor, Berlin 2011.
 2. Antonides G., van Raaij W.F.: Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. WN PWN, Warszawa 2003.
 3. Atkinson A., Messy F.: Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/ International Network on Financial Education Pilot Study. "OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions" 2012, No. 16.
 4. Brown S., Garino G., Taylor K., Price S.: Debt and Financial Expectations: An Individual and Household-Level Analysis. "Economic Inquiry" 2005, Vol. 43, No. 1.
 5. Financial Access 2010. The State of financial inclusion Through of Crisis. The CGAP - The World Bank Group, Washington 2010.
 6. Financial services provision and prevention of financial exclusion. European Commission 2008, http://ec.europa.eu/social.
 7. Finanse osobiste. Zachowania - Produkty - Strategie. Red. E. Bogacka-Kisiel. WN PWN, Warszawa 2012.
 8. Importance of Financial Literacy in the Global Economy. Keynote Address by The Hon. Donald J. Johnston, Secretary-General of the OECD to the Financial Education Summit, Kuala Lumpur 2005, http://www.oecd.org/general/35883324.pdf.
 9. Kalinowska D.: Kredyty hipoteczne: Będzie pozew zbiorowy nabitych we franki. "Dziennik. Gazeta Prawna" 2014, nr 9.
 10. Norvilitis J., Osberg T., Young P., Merwin M., Roehling P., Kamas M.: Personality Factors, Money Attitudes, Financial Knowledge, and Credit-Card Debt in College Student. "Journal of Applied Social Psychology" 2006, Vol. 36, No. 6.
 11. Ocena wpływu na sytuację sektora bankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF na PLN wg kursu z dnia udzielenia kredytu. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 12. Ramsay I.: From Truth in Lending to Responsible Lending Information rights and obligations: a challenge for party autonomy and Transactional Fairness. "Market and Law" 2005.
 13. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 14. Smyczek S.: Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012.
 15. Solarz J.K.: Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności. "Studia i Monografie" nr 37. Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Warszawa 2012.
 16. Solarz M.: Financial capability development as the responsible finance instrument counteracting financial exclusion. W: Finance and Accountancy for Sustainable Development - Sustainable Finance. Ed. G. Borys, M. Solarz. Wroclaw University of Economic. Research Papers no. 302, Wrocław 2013.
 17. Sullivan T., Warren E., Westbrooks J.: Less Stigma or More Financial Distress: An Empirical Analysis of the Extraordinary Increase in Bankruptcy Filings. "Stanford Law Review" 2006, Vol. 59, No. 2.
 18. Uryniuk J.: Proces o kredyt we frankach rozpoczęty i odroczony. "Dziennik. Gazeta Prawna" 2014, nr 8.
 19. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Dz.U. z 2011 r., nr 126, poz. 715 z późn. zm.
 20. Wang M., Wang L., Chen H.: Locus of control and home mortgage loan behavior. "International Journal of Psychology" 2008, No. 43(2).
 21. Zaleśkiewicz T.: Psychologia ekonomiczna. WN PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu