BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego
Municipalities' Revenues in a State of Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 43, s. 9-18, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu.Gospodarka.Finanse.Rynek pracy
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Dochody, Gmina
Economic crisis, Income, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecna sytuacja gospodarcza i jej negatywny wymiar dotknęły najpierw rynków finansowych, w dalszej kolejności przedsiębiorstw i osób fizycznych; aktualnie okazuje się, że także podmioty sektora finansów publicznych będą musiały sprostać mniejszym dochodom lub przychodom, w zależności od rodzaju funduszu publicznego. Mimo że Polska jest krajem, który w pierwszym kwartale 2009 r. zanotował najwyższy wzrost KPB wśród krajów Unii Europejskiej1, skutki spowolnienia widoczne będą przede wszystkim w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. (fragment tekstu)

The aim of the article is to defi ne potential municipalities' incomes that can be dependent on economic situation. The article contains proposal of municipal incomes classifi cation according to potential impact of economic situation on amount of revenues. Then, an analysis of municipal revenues execution now and some year earlier - a relation between revenues and economic situation, particularly - revenues from income taxes. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. PKB wzrósł powyżej oczekiwań, "Gazeta Prawna", 29.05.2009, http://biznes.gazetaprawna.pl/ artykuly/321389,pkb_wzrosl_powyzej_oczekiwan.html (7.07.2009); Polska odnotowała najwyższy wzrost PKB w całej UE, tamże, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/321468,polska_odnotowala_ najwyzszy_wzrost_pkb_w_calej_ue.html (7.07.2009).
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).
 4. Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz. 1588.
 5. Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja - oświata - studium porównawcze, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005, s. 53.
 6. T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 7. http://www.premier.gov.pl/s.php?doc=1923 (7.07.2009).
 8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).
 9. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
 10. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok, Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2008, s. 6.
 11. Ł. Zalewski, Spadają dochody podatkowe gmin, "Gazeta Prawna", 30.06.2009, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu