BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nordin Victor (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad), Uzhga Andrey (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad)
Tytuł
Increasing the Efficiency of Enterprises' Material and Technical Equipment
Podwyższenie efektywności wyposażenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstw
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 91-93, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zaopatrzenie materiałowe, Procesowe podejście do zarządzania, Zasoby przedsiębiorstwa, Gospodarka zasobami
Material supply, Process-oriented approach, Enterprise resources, Store management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule wskazano na celowość zastosowania "podejścia procesowego" do wyposażenia materiałowo-technicznego przedsiębiorstw, co pozwoli powiązać jego procesy i opracować efektywny system zarządzania. Proponuje się formę tablicy (macierzy) do wprowadzania danych do bazy elektronicznej. Ponadto proponuje się stworzenie zunifikowanego systemu zarządzania i zbioru informacji o działalności zakupowej z oceną efektywności procesów zakupu zasobów i ich jakości za pomocą kompleksowych wskaźników jakości. (abstrakt oryginalny)

The article pointed out the desirability of use of the "process approach" to material and technical equipment of enterprise, which will link its processes and develop an effective management system. It is proposed a form of table (matrix) to enter data into an electronic database. In addition, it is proposed to create a unified management system and a set of information about procurement activities with the efficiency assessment of the resource purchasing processes and their quality through comprehensive quality indicators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. В. Л. Шпер. «Принципы менеджмента качества и государство Российское». Серия статей в журнале Методы менеджмента качества, 2012-2013 гг.
  2. В. В. Нордин. Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисных отраслях. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2010, 212 с.
  3. А. И. Рыбников. Система управления предприятием типа ERP. М.: Азроконсалт, 1999, 214с.
  4. В. В. Баронов. Автоматизация управления предприятием. М.: ИНФРА-М, 2000, 239 с.
  5. Д. А. Гаврилов. Управление производством на базе стандарта MRP II. - Спб.: Питер, 2003, 352 с.
  6. «Электронные торговые площадки: обзор рынка»: http://b2blogger.com/articles/review/98.html
  7. Д. О'Лири. «ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия». М: ООО Вершина, 2004, 272 с.
  8. E. W. Maruszewska. "Implementation of Enterprise Resource Planning system and change in accountant's role - Polish perspective". Management Systems in Production Engineering, no 2(6), 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-01-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu