BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Anna (Poznan University of Technology, Poland), Gołaś Hanna (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Providing Reliability of Human Resources in Production Management Process
Zapewnienie niezawodności zasobów ludzkich w zarządzaniu procesem produkcji
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 94-99, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Niezawodność, Zasoby ludzkie, Proces produkcji, Analiza błędów ludzkich
Reliability, Human resources, Production process, Human Reliability Analysis (HRA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ludzie są najcenniejszym zasobem organizacji i od nich zależą wyniki jakie będzie osiągało przedsiębiorstwo. Czynnik ludzki może być również słabym ogniwem przedsiębiorstwa i przyczyną wysokiego ryzyka wielu realizowanych procesów. Niezawodność czynnika ludzkiego w procesie realizacji procesu produkcji będzie zależała od wielu czynników. Autorki w zaprezentowanym modelu niezawodności zasobów ludzkich w zarządzaniu procesem produkcji uwzględniają aspekty błędów ludzkich, kultury bezpieczeństwa, wiedzy, zdolności komunikacyjnych, pracy zespołowej oraz roli przywództwa. Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji autorki prezentują obszary ryzyka zdefiniowane w konkretnym procesie produkcyjnym oraz wyniki oceny niezawodności zasobów ludzkich w tym procesie. (abstrakt oryginalny)

People are the most valuable asset of an organization and the results of a company mostly depends on them. The human factor can also be a weak link in the company and cause of the high risk for many of the processes. Reliability of the human factor in the process of the manufacturing process will depend on many factors. The authors include aspects of human error, safety culture, knowledge, communication skills, teamwork and leadership role in the developed model of reliability of human resources in the management of the production process. Based on the case study and the results of research and observation of the author present risk areas defined in a specific manufacturing process and the results of evaluation of the reliability of human resources in the process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Butlewski, E. Tytyk E. "The method of matching ergonomic non-powered hand tools to maintenance tasks for the handicapped", in Proc. 2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 2008.
 2. L. Chybowski. "Safety criterion in assessing the importance of an element in the complex technological system reliability structure". Management Systems in Production Engineering, no. 1(5), pp. 10-14, 2012.
 3. T. H. Davenport, S. C. Volpel. "The rise of knowledge towards attention management". Journal of Knowledge Management, no. 3, pp. 212-224, 2001.
 4. I. Durlik. Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1. Warszawa: Wydawnictwo Placet, 2000.
 5. H. Gołaś, A. Mazur. "Macroergonomic aspects of a quality management system" in Macroergonomic paradigms of Management. A. Jasiak, Ed. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2008, pp. 161 - 170.
 6. A. Górny. "The work environment in the structure of management system" in: Proc. of International Conference on Innovative Technologies, 2013, pp. 217-220.
 7. J. Jamroż. Materiały szkoleniowe: Zarządzanie Ryzykiem w Działaniach Biznesowych, 5-6 września 2011, Warszawa: POLRISK, 2011.
 8. M. Jasiulewicz-Kaczmarek. "Participatory Ergonomics as a Method of Quality Improvement in Maintenance" in Ergonomics and Health Aspects. B. T. Karsh, Ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009, pp. 153-161.
 9. A. Kawecka-Endler. Organizacja technicznego przygotowania produkcji - prac rozwojowych. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
 10. M. Komoniewski, A. Loska. "Przegląd możliwości i potrzeb wspomagania zarządzania eksploatacją mobilnych obiektów technicznych specjalnego przeznaczenia" in Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom 2. R. Knosala, Ed.. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, pp. 688-699.
 11. H. Kortner, K. Haugen, L. Sunde. "Production assurance and reliability management - a new international standard" in Safety, reliability and risk analysis: theory, methods and applications, vol. 1-4. S. Martorell , C. G. Soares, J. Barneti, Ed. 2009, pp. 1489-1494.
 12. A. Loska. "Przegląd modeli ocen eksploatacyjnych systemów technicznych," in Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom 2. R. Knosala, Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, pp. 37-46.
 13. A. Mazur. "Safety culture as a basis of efficient occupational health and safety management system in organization," in Dilemmas and issues of modern ergonomics and work safety education and researches. L. M. Pacholski, J. S. Marcinkowski, W. Horst, Ed. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2004, pp. 369-379.
 14. A. Misztal. "The impact of leadership on the quality management systems." Proc. of 8th Research/Expert Conference with International Participation, 2013, pp. 41-46.
 15. M. Musharraf, J. Hassan, F. Khan, B. Veitch, S. MacKinnon., S. Imtiaz. "Human reliability assessment during offshore emergency conditions." Safety Science, vol. 59, pp. 19-27, 2013.
 16. A. Noroozi, N. Khakzad, F. Khan, S. MacKinnon, R. Abbassi. "The role of human error in risk analysis: Aplication to pre and post maintenance procedures of process facilities." Reliability Engineering and System Safety, vol. 119, pp. 251-258, 2013.
 17. J. Sitko. "Problem non pay motivation of production workers in foundry." Management Systems in Production Engineering, no. 1 (9), pp. 10-12, 2013.
 18. R. Wolniak., B. Skotnicka-Zasadzień. "Analiza źródeł wiedzy technologicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym" in Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, tom 2. R. Knosala, Ed. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, pp. 285-295.
 19. W. Zamojski. Teoria i technika niezawodności. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-02-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu