BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
Application of Quality Shaping Methods in the Workenvironment Improvement. A Case of Theoretical Frames
Zastosowanie metod doskonalenia jakości w kształtowaniu środowiska pracy. Teoretyczne ujęcie problemu
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 106-111, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji, Metody doskonalenia organizacji, Środowisko pracy, Analiza przyczyn i skutków wad, Metoda QFD (Quality Function Deployment), Oczekiwania klientów
Organisation improving, Methods for improving the organization, Working environment, Failure mode and effects analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD) method, Customer expectations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz konieczność ciągłego dostosowywania się do wymagań prawnych, charakteryzujących możliwość wykonywania pracy obligują do poszukiwania narzędzi pozwalających doskonalić m.in. środowisko realizowanych procesów pracy. Wykorzystanie podczas doskonalenia metod zarządzania jakością pozwala spełnić potrzeby i oczekiwania klientów, w tym wewnętrznych klientów procesów, jakimi są pracownicy przedsiębiorstwa. Podejmowane działania wpływają na jakość, niezawodność, elastyczność oraz zmniejszenie kosztów prowadzonych procesów, równocześnie zapewniając zgodność postępowania z wymaganiami legislacyjnymi i normatywnymi. W ujęciu systemowym stanowią o uzyskiwanej zgodności z przyjętą polityką bezpieczeństwa. W opracowaniu omówiono możliwości zastosowania jakościowych metod projektowania procesów (FMEA, QFD i DOE) w doskonaleniu środowiska pracy. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania decydujące o ich zastosowaniu, wpływające na skuteczność planowania i realizacji działań doskonalących prowadzonych w obszarach związanych ze środowiskiem wykonywania pracy. (abstrakt oryginalny)

Businesses, which typically operate in highly changeable settings, are forced to make constant adjustments to meet legislative requirements concerning employment and the performance of work. To that end, they need to identify tools for improving their work processes. By employing quality management methods to upgrade their working environments, enterprises gain the ability to satisfy the needs and expectations of their customers, including the internal customers who rely on the processes carried out by their employees. The effort not only helps them boost the quality, reliability, flexibility and cost-efficiency of their processes but also allows them to comply with legislative/regulatory requirements. In doing so, they bring their system into conformity with any safety policies that are in place in their organizations. The article discusses the option of employing quality-oriented process design methods (FMEA, QFD and DOE) to improve working environments. The author describes some of the basic prerequisites for their use aimed at boosting the planning and deployment of improvement measures in areas related to the working environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Butlewski, A. Misztal, E. Tytyk, D. Walkowiak. "Ergonomic service quality of the elderly on the finical market, Occupational Safety and Hygiene II," in Proc. International Symposium Occupational Safety and Hygiene, SHO 2014, 2014, pp. 579-583.
 2. EN ISO 9001:2008, Quality managements systems. Requirements (ISO 9001:2008), European Committee for Standardization, Brussels.
 3. A. Górny. "Ergonomics and occupational safety in TQM strategy", in: Theory and management 4: The selected problems for the development support of management knowledge base. S. Hittmar, Ed. Žilina: Publishing House of the University of Žilina, 2011, pp. 191-195.
 4. A. Górny. "Ergonomics in the formation of work condition quality", A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation, vol. 1 (sup. 1), pp. 1708-1711, 2012.
 5. A. Górny. "Jakość środowiska pracy w systemowym zarządzaniu jakością", in: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku. T. Sikora, M. Giemza, Ed. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, pp. 48-65.
 6. A. Górny. "Klient wewnętrzny w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105, pp. 203-212, 2013.
 7. A. Hamrol, W. Mantura. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 8. A. Hamrol. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 9. M. Jasiulewicz-Kaczmarek. "Sustainability: Orientation in Maintenance Management - Theoretical Beckground", in Eco-Production and Logistics. Emerging Trends and Business Practices, P. Golińska, et al. (eds.). Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 2013, pp. 117-134.
 10. R. List. Praktyczne zarządzanie jakością. Warszawa: Alfa-WEKA, 1997.
 11. E. Łagowski. "Proces doskonalenia organizacji - spostrzeżenia praktyczne" in Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. J. Żuchowski, Ed. Radom: Politechnika Radomska, 2002.
 12. A. Mazur, H. Gołaś. Zasady, metody i techniki wykorzystywane w zarządzaniu jakością. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
 13. A. Mazur, "Shaping quality of work conditions" in Health protection and ergonomics for human live quality formation G. Dahlke, A. Górny Eds. Poznan: Poznan University of Technology, 2009, pp. 31-44.
 14. A. Mazur, H. Gołaś. "Application of pro-quality methods and tools for production process improvement" in Improvement of production process. S. Borkowski, M. Krynke, Eds. Trnava: Publisher Tripsoft, 2011, pp. 99-114.
 15. A. Mazur, H. Gołaś, A. Rosińska, M. Drzewiecka. "The identification of potential incompatibilities as the most important aspect of quality management" in Quality improvement of products. S. Borkowski, J. Selejdak, Eds. Trnava: Tripsoft, 2011, p. 117-130.
 16. J. Mikołajczyk. "Wykorzystanie analizy FMEA we współczesnej koncepcji utrzymania ruchu - RCM", Zeszyty Naukowe, seria: Organizacja i Zarządzanie, no 61, pp. 85-100, 2013.
 17. A. Misztal. "Data analysis as a base for improving of processes and products" in Theory and management 4: The selected problems for the development support of management knowledge base. S. Hittmar Ed. Žilina: Publishing House of the University of Žilina, 2011, pp. 143-147
 18. B. Mrugalska. "Environmental Disturbances in Robust Machinery Designer" in Occupational Safety and Hygiene, P. Arezes, et al. Eds. London: Taylor and Francis Group, 2013, pp. 229-233.
 19. R. Wolniak, B. Skotnicka. Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008.
 20. J. Żuchowski, E. Łagowski. Narzędzia i metody doskonalenia jakości. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-04-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu