BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nordin Victor (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad), Belkina Natalia (Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad)
Tytuł
Recommendations on the Monitoring System of Underground Gas Storage
Zalecenia dotyczące systemu monitoringu podziemnych magazynów gazu
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 3(15), s. 100-105, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Monitoring, Gaz ziemny, Magazynowanie
Monitoring, Natural gas, Storage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule, zgodnie z "podejściem procesowym" ISO 9000, wykazana została konieczność stworzenia systemu monitoringu i kontroli podziemnego magazynowania gazu, w tym: obiektów, parametrów, metod, częstotliwości działań naprawczych, który wykonany zostanie na podstawie wzoru strukturalnego cyklu monitoringu. Podejście jakościowo-wskaźnikowe pozwala na definiowanie złożonych kryteriów oszacowania efektywności działania, które będą pomocne w podejmowaniu skutecznych decyzji w zakresie zarządzania w odpowiednim czasie, w tym również z punktu widzenia ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The article in accordance with the "process approach" ISO 9000 is substantiated the necessity of creating underground gas storage system monitoring and control, including objects, parameters, methods, frequency and corrective action, on the basis of which made structural formula monitoring cycle. Qualimetrical approach allows to define complex criteria of an estimation of efficiency of operation, which will help to make timely and effective management decisions, including from the perspective of environmental protection. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ГОСТ Р 53239-2008. Хранилища природных газов подземные. Правила мониторинга при создании и эксплуатации. Введен в действие 01.01.2010.
  2. СН и П 34-02-99. Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Приняты с 1 июля 1999 г. постановлением Госстроя России от 17.05.99 № 36.
  3. М. Л. Теплов, В. А. Грохотов, В. И. Федчук, Д. O. Булгаков. «Риск эксплуатации ПХ в каменной соли.» Газовая промышленность, № 9, С. 67, 1999.
  4. В. В. Нордин. Практические методы повышения качества управления в транспортной и сервисной отраслях. Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2010, 212 с.
  5. Н. А. Шичков. Выбор методов измерения процессов системы менеджмента качества. http://quality.eup.ru/DOCUM5/measuring-process.htm.
  6. N. Belkina. "Qualimetrical evalution of educational achievements". Management Systems in Production Engineering, 2013, № 2(10), pp 8-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-03-03-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu