BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maksym Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Halina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Koncepcja ankietowego pomiaru kultury bezpieczeństwa pracy
A concept of the questionnaire measurement of work safety culture
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 189-194, rys., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Sieci bayesowskie, Badania ankietowe
Health and safety at work, Bayesian network, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono projekt systemu ankietowego pomiaru kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o technologię sieci bayesowskich. Pokazano założenia do budowy systemu, który wykorzystując opracowaną ankietę elektroniczną, umożliwia szybkie pozyskanie informacji, ich przetworzenie oraz dokonanie analizy odpowiedzi zarówno w obrębie jednego przedsiębiorstwa, jak i porównanie kultury bezpieczeństwa pracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że system może funkcjonować jako usługa sieciowa i posłużyć firmom do samooceny kultury bezpieczeństwa pracy. Zastosowanie mechanizmów inferencyjnych sieci bayesowskich pozwoli na określenie cech, które mają największy wpływ na końcowy wynik oceny bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The article presents a project of the questionnaire system for measuring work safety culture on the basis of the Bayesian networks technology. The work presents assumptions for the construction of the system, which using an electronic questionnaire, allows for fast obtaining of information, their processing and making analysis of answers both within one enterprise as well as comparison of work safety culture between enterprises. A suggested solution assumes that the system may function as a net service and may serve companies to self estimate their work safety culture. The use of interference mechanisms of the Bayesian networks will allow for determination of properties, which have the biggest influence on the final result of the estimation of the work safety in an enterprise.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziubisz S. (2003): Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa.
 2. Fenton N., Krause P., Neil M. (2002): Software measurement: uncertainty and causal modeling. IEEE Software, Vol. 10(4), 116-22.
 3. Health and Safety Executive. (1997): Successful health and safety management. HSE Books, ISBN 9780717612765.
 4. Kusz A., Marciniak A. W. (2006): Dynamiczne sieci probabilistyczne jako system reprezentacji wiedzy. Inżynieria Rolnicza, 12(87), 285-294.
 5. Milczarek M. (2002): Kultura bezpieczeństwa pracy. CIOP PIB, Warszawa, ISBN 9788373730151.
 6. Milczarek M. (2004): Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (red. Podgórski D., Pawłowska Z.). CIOP PIB, Warszawa, 145-155.
 7. Pawlak H., Jasiński K., Maksym P. (2006): Tworzenie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładzie przemysłu spożywczego. Inżynieria Rolnicza, 6(81), 117-123.
 8. Pearl J. (1988): Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Network of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1-27.
 9. Studenski R. (2000): Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9, 1-4.
 10. Zohar D. (1980): Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied implications. Journal of Applied Psychology, Vol. 65, 1, 96-102.
 11. Dokumentacja programu BayesiaLab [online], [dostęp 12.10.2011], Dostępny w Internecie: http://www.bayesia.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu