BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuboń Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Roczkowska-Chmaj Stanisława (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Bitter Oleksander (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Poziom i struktura kosztów zapasów w zależności od odległości gospodarstw rolnych od rynków zaopatrzenia
Level and structure of stocks costs depending on the distance of agricultural farms from supply markets
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 149-156, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zaopatrzenie, Koszty zaopatrzenia materiałowego
Arable farm, Supply, Costs of supply material
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono poziom i strukturę kosztów zapasów w zależności od odległości od rynków zaopatrzenia. Badania przeprowadzono na próbie 30 losowo wybranych gospodarstw w rejonie Polski południowej. Koszty zapasów określono w 3 grupach gospodarstwach na podstawie metodyki opracowanej i przedstawionej przez Ficonia [2001]. Stwierdzono m. in., że średni wskaźnik kosztów zapasów wynosił 87,2 PLN*t-1 zmagazynowanego towaru i malał wraz ze wzrostem odległości gospodarstw od rynków zaopatrzenia z 101,0 do 49,1 PLN. Koszty gromadzenia stanowiły od 5,4-26,3% a utrzymania od 74,7-94,6%. Za główne przyczyny utrzymywania zapasów najczęściej podawanymi przyczynami było: ograniczenie ryzyka wyczerpania zapasów (40-69,2%) oraz zabezpieczenie przed następstwami klęsk żywiołowych.(abstrakt oryginalny)

The work presents a level and a structure of stocks costs in relation to distance to supply markets. The research was carried out in 30 randomly selected farms in the south region of Poland. It was stated among others that an average index of stocks costs amounted to 87.2 PLN*t-1 of the stored goods and it decreased along with the increase of the distance from farms to supply markets from 101.0 PLN to 49.1 PLN. The costs of storing constituted 5.4-26.3% and the costs of maintenance were within the range of 74.7-94.6%. Limitation of stock depletion risk (40-69.2%) as well as protection against natural disaster were the main reasons of keeping stocks (42,9-70).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski S. (1996): Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Cz. I i II. WSiP, Warszawa. 14-15.
  2. Ficoń K. (2001): Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Impuls Plus Consulting, Gdynia, 377-393.
  3. Kowalski St., Tabor S. ( 2003): Koszty logistyczne w wybranych gospodarstwach rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 10(52), 163-172.
  4. Kuboń M. (2008a): Potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w gospodarstwach rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 2(100), 129-135.
  5. Kuboń M. (2008b): Koszty infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 125-136.
  6. Kuboń M. (2011): Zapasy w przedsiębiorstwie rolniczym - konieczność czy zapobiegliwość. Logistyka, 3, 58-61.
  7. Pietraszewski M. (1995): Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. Praca zbiorowa, Poznań, 66.
  8. Sariusz-Wolski Z. (2000): Sterowania zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 56.
  9. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z. (1995): Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 33-35.
  10. Wasilewski M. (2004): Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 223.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu