BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekoinnowacje - istotny element zrównoważonego budownictwa
Ecoinnovations - an Important Element of Sustainable Construction
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 138-148, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Budownictwo, Rozwój zrównoważony, Przegląd literatury
Eco-innovation, Construction sector, Sustainable development, Literature review
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest ukazanie ekoinnowacji jako elementu zrównoważonego budownictwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. Przybliżono zatem podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące zrównoważonego budownictwa, zwrócono uwagę na jego trójwymiarowość w kontekście zrównoważonego rozwoju, ukazano aspekty prawne zrównoważonego budownictwa oraz opisano ekoinnowacje stanowiące istotną część zrównoważonego budownictwa. Artykuł jest przeglądem literatury. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the ecoinnovations as an element of sustainable construction. The work objective accomplishment ruled its arrangement. Therefore, there were brought closer the basic theoretical issues concerning sustainable construction, paid attention to its three-dimensionality in the context of sustainable development, presented the legal aspects of sustainable construction as well as described ecoinnovations being an essential part of sustainable construction. The article is a review of literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandosz Ł. (2012), Ekoinnowacje w budownictwie, "Ecomanager", nr 9(29).
 2. Budynki pasywne - mistrzowie oszczędzania energii (2006), Krajowy Ruch Ekologiczno- Społeczny, Piaseczno.
 3. Feist W., Peper S., Kah O., von Oesen M. (2005), Climate Neutral Passive House Estate in Hannover- Kronsberg: Construction and Measurement Results, "PEP Project Information", No. 1, ProKlima, Hannover.
 4. Firląg Sz. (2007), Pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce, "Energia i Budynek", nr 5.
 5. Fussler C., James P. (1996), Eco-innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, Londyn.
 6. Kemp R., Pearson P. (2008), MEI project about Measuring Eco-Innovation. Final report.
 7. Kukian J. (2014), Ekoinnowacje w budownictwie, http://www.pi.gov.pl/parp [dostęp: 28.04.2014].
 8. Panek A., Rucińska J. (2008), Dostosowanie istniejącego budynku wielorodzinnego do standardów budynku pasywnego - przykład inwestycji Dunaújváros (Węgry), "Materiały Budowlane", nr 1.
 9. Pluta A. (2014), Budownictwo zrównoważone - powszechnie obowiązujący standard, (w:) www.inteligentnybudynek.eu [dostęp: 29.03.2014].
 10. Raport - partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej (2011), Inwestycje Budowlane.
 11. Woźniak L., Ziółkowski B. (2006), Paradygmat ekonomii ekologicznej jako stymulator ekoinnowacyjności, (w:) Woźniak L., Krupa J., Grzesik J. (red.) Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 12. Ziółkowski B. (2009), Foresight w strategicznym rozwoju ekoinnowacji regionu - pierwsze doświadczenia Polski, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów.
 13. http://www.unep.or.jp/ietc/focus/EnergyCities1.asp [dostęp: 24.04.2014].
 14. http://www.zb.itb.pl/prawo-europejskie [dostęp: 05.04.2014].
 15. http://zrownowazonebudownictwo.pl/subpage/7/ [dostęp: 15.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu