BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Stan zaawansowania Polski we wdrażaniu ekoinnowacji na tle krajów Unii Europejskiej - analiza komparatywna
State of Poland's Advancement in Implementing Ecoinnovations against the Background of European Union Countries - a Comparative Analysis
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 149-162, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Polityka innowacyjna, Rozwój zrównoważony, Porównania międzynarodowe
Eco-innovation, Innovation policy, Sustainable development, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ekoinnowacjom przypisuje się współcześnie coraz większe znaczenie w związku z międzynarodowym trendem ukierunkowanym na wprowadzenie proekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Zaczynają one być także coraz częściej wdrażane przez polskie przedsiębiorstwa. Celem rozważań jest ukazanie stanu ekoinnowacji w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Jego realizacji podporządkowane zostały poszczególne części artykułu, w których przybliżono teoretyczne podstawy ekoinnowacji oraz przeprowadzono analizę komparatywną Polski na tle krajów Unii Europejskiej w zakresie stanu wdrażania ekoinnowacji. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu oraz danych statystycznych pochodzących z baz europejskich. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

Ecoinnovations are contemporarily assigned to ever growing importance in connection with the international trend aimed at introduction of proecological solutions at enterprises. They begin to be more and more often implemented by Polish enterprises. An aim of considerations is to show the state of ecoinnovations in Poland against the background of the European Union member countries. Implementation thereof is ruling individual parts of the article where there are brought closer theoretical bases of ecoinnovations and carried out a comparative analysis of Poland against the background of EU countries as regards the state of implementation of ecoinnovations. The article is based on the subject literature and the statistical data taken from European databases. It is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carley M., Spapens P. (2000), Dzielenie się światem, Wydawnictwo Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa.
 2. Europe in transition.Paving the way to a green economy through eco-innovation, Annual Report 2012 (2013), Eco-innovation observatory, European Commission.
 3. European Commission (2011a), Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation, "Eurobarometer", No. 315.
 4. European Commission (2011b), Innovation for a sustainable Future - The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP), Brussels, 15.12.2011 SEC(2011) 1599 final.
 5. Freeman Ch. (2008), Systems of Innovation, Edward Elgar, Cheltenham.
 6. GUS (2010), Urząd Statystyczny w Szczecinie (2010), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Warszawa.
 7. GUS (2012), Urząd Statystyczny w Szczecinie (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Warszawa.
 8. IDEA Consulting, Ecorys Netherlands (2009), Study on the competitiveness of the EU eco-industry, Final Report - Part, Brussels, ECORYS.
 9. Komisja Europejska - Komunikat Prasowy IP/11/1547
 10. Link A.N., Siegel D.S. (2007), Innovation, Entrepreneurship and Technological Change, Oxford University Press, Oxford.
 11. Oslo Manual (2008), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3 ed., OECD, Eurostat, Paris(wyd. pol. MNiSW), Warszawa.
 12. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź.
 13. Sustainable manufacturing and eco-innovation: towards a green economy (2009), OECD Policy Brief.
 14. Woźniak L., Trinks R., Bącal W. (2004), Ekoinnowacje - nowy paradygmat, odmienna gospodarka, proekologiczna świadomość przedsiębiorców, (w:) Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej", nr 1030, AE, Wrocław.
 15. Woźniak L., Ziółkowski B. (2006), Paradygmat ekonomii ekologicznej, jako stymulator ekoinnowacyjności, (w:) Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów.
 16. http://www.database.eco-innovation.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu