BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wojciech (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu), Skalski Dariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu)
Tytuł
Stosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz systemów druku przestrzennego w procesie edukacyjnym i ich wpływ na innowacyjność gospodarki
Applying New Computer Techniques and Systems of 3D Printing in the Educational Process and Their Impact on Economy's Innovativeness
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 5, s. 163-174, wykr., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Nowe technologie, Techniki komputerowe, Edukacja
Innovations, High-tech, Computer techniques, Education
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję realizacji projektu adresowanego do młodego pokolenia uczniów i studentów, umożliwiającego intensyfikację nauczania technik komputerowych, jak również nowoczesnych technik prototypowania i odwrotnego prototypowania. Zastosowanie systemów druku przestrzennego już na etapie nauczania gimnazjalnego oraz w szkołach średnich (o profilach technicznych), może przyczynić się do rozwoju postrzegania przestrzennego przedmiotów w interakcji z systemami komputerowego wspomagania projektowania i rzeczywistości wirtualnej 3D. Celem wdrożenia programu nauczania technik komputerowych oraz umiejętności drukowania 3D, jest podniesienie poziomu technicznego młodzieży przez możliwość realizacji zadań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych oraz systemów RapidPrototyping (drukarek 3D), a także inicjowanie za ich pomocą potencjału twórczego w przyszłym życiu zawodowym. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

In the article, the authors presented their proposal of implementation of the project addressed to the young generation of pupils and students enabling intensification of teaching the computer techniques as well as up-to-date rapid prototyping and reverse prototyping techniques. Application of systems of 3D printing as soon as at the stage of junior secondary schools and at secondary schools (of the technical profiles) may contribute to development of 3D perception of subjects in interaction with the systems of computer-assisted designing and the virtual 3D reality. An aim of implementation of the programme of teaching computer techniques as well as the skills of 3D printing is to raise the technical level of youths through the possibility of accomplishment of tasks with the use of relevant IT tools and systems of rapid prototyping (3D printers) as well as to initiate with the help thereof the creative potential in their future vocational life (Chlebus 1998, p. 51-60; Perzycka 2010). The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebus E. (1998), Integracja technik i narzędzi CAx sposobem na poprawę elastyczności i efektywności produkcji, zbiór referatów I Konferencji pt. "Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie" Zakopane.
 2. Grzesik W. (1997), Nowoczesne Systemy wytwórcze, "Postępy w Technologii Maszyn i Urządzeń", Vol. 21, nr 2.
 3. Perzycka E. (2008), Struktura i dynamika kompetencji informacyjnych nauczyciela w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Perzycka E. (red.) (2010a), Szkoła jutra (w poszukiwaniu doświadczeń nauczycieli w stosowaniu mediów cyfrowych w szkołach polskich i norweskich), Wydawnictwo PrintGroup, Szczecin.
 5. Perzycka E. (red.) (2010b), Pedagogika informacyjna. Media cyfrowe w teorii i praktyce edukacyjnej, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 6. Weiss Z., Chlebus E., Knosala R. (1997), Projektowanie współbieżne wyrobów - Concurent Engineering, "Przegląd Mechaniczny", nr 20.
 7. http://www.renishaw.com/en/first-metal-3d-printed-bicycle-frame-manufactured-by-renishaw-forempire-cycles-24154
 8. http://www.geeky-gadgets.com/worlds-first-titanium-alloy-3d-printed-bike-frame-10-02-2014/
 9. http://www.gizmag.com/3d-printed-titanium-bicycle-frame/30760/
 10. http://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1728
 11. http://www.renishaw.com/en/am250-laser-melting-machine-15253 [12.02.2014] (Bike Arc Modular Bike Park System by Richard Masoner, flickr.com, CC BY-SA 2.0)
 12. http://gadzetomania.pl/2011/03/23/drukarki-3d
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu