BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobocka-Szczapa Halina (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Jobcoaching - a Method of Age Management in an Organisation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 2, s. 146-156, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Company Management during Globalization Processes
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Coaching, Metody zarządzania
Age management, Coaching, Methods of management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Population aging phenomenon, which takes place globally, forces organisations to change their approach to human resource management. An interest in humanistic approach to management issues, including human resource management, that has been recently popular among HR experts, became the starting point for the analysis presented in this paper. It seems that jobcoaching is closely connected with this notion, which is aimed at understanding and improving the lot of human in the world of organisation, especially when people have the possibility to be active on the labour market for a longer time. Similarly, as in case of the basic assumptions of the humanistic approach to management, jobcoaching puts to the fore the need to understand the personal experience of the members of the organisation. The purpose of this paper is to present the jobcoaching as a method of age management in organisations. The paper verifies a research hypothesis, that in systematically changing conditions of the organisation, the use of jobcoaching can improve the company's operations, as well as it can be a starting point for changing the attitudes of employees and employers to the situation prevailing in the environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol M.W., Zarządzanie personelem, zp.lo3.wroc.pl/zim/semestry/sem5/personel/ personel_metrialy.doc - access 10.11.2014.
 2. Dobrowolska M.A. (2013), Jobcoaching - przykład dobrych praktyk, "Forum Oświatowe", 2/49.
 3. Funk L. (2004), Employment Opportunities for Older Workers: A Comparison of Selected OECD Countries, DICE Research Report.
 4. Giza-Poleszczuk A., Góra M., Litwiński J., Sztanderska U. (2008), Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Griffin R. (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 6. Grzesiak M. (2014), Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, http://www.zie.pg.gda.pl/c/document_library/get_file- ?uuid=89e7dcb4-30a7-4279-9536-93286f3ef0ff&groupId=10236 - access 10.11.2014.
 7. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2010), Experiencing the Shadow. Organizational exclusion and denial within Experience Economy, "Organization", 17 (2).
 8. Kociatkiewicz J., Kostera M. (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, "Problemy Zarządzania", vol. 11, no 4(44).
 9. Kryńska E. (2013), Wprowadzenie [in:] E. Kryńska (ed.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, IPiSS, Warszawa.
 10. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, PARP, Warszawa.
 11. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 12. Rogozińska-Pawełczyk A. (2007), Jobcoaching czyli indywidualne doradztwo zawodowe dla osób w wieku 45+ [in:] B. Urbaniak (ed.), Pracownicy 45+ w naszej firmie, UNDP, Łódź.
 13. Rolland L. (2004), The Age Chasm: Successfully Managing Age in Your Organisation, Drake White Paper, Vol. 2, No. 5, Australia.
 14. Sobocka-Szczapa H., Poliwczak I. (2013), Sytuacja osób w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej [in:] E. Kryńska (ed.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych, IPiSS, Warszawa.
 15. Van Maanen J., Kunda G. (1989), Real feelings. Emotional expression and organizational culture [in:] L.L. Cummings, B. M. Staw (ed.), Research in organizational behaviour, vol. 11, JAI Press, Greenwich.
 16. Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment. European Research Report, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 17. Walker A. (1985), Early Retirement: Release or Refuge from the Labour Market?, "The Quarterly Journal of Social Affairs", 1(3).
 18. Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem (2010), Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu