BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Barbara (University of Social Sciences, Poland)
Tytuł
Kaizen as a Method of Management Improvement in Small Production Companies
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 2, s. 157-170, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Company Management during Globalization Processes
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Kaizen, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Metoda Kaizen
Quality management, Kaizen, Production enterprise, Kaizen method
Uwagi
summ.
Abstrakt
"Quality is not everything but everything is nothing without quality". The famous quotation from K. Ishikawa brings to our attention the fact that nowadays quality is one of strategic concepts from the point of view of functioning of companies, especially production-oriented ones. The lack of quality often eliminates a product from the basket of potential further choices. That means that quality is a prerequisite in the contemporary, highly competitive and saturated market. In order to ensure quality, enterprises introduce various concepts and methods to support quality management. They include, among others, the kaizen philosophy, which allows to minimize unnecessary actions (losses). It is especially recommended to small firms as an inexpensive method assuring high quality of products because they are constantly improved, which, in turn, guarantees maintaining a high position among competitors. This article aims to introduce the concept of kaizen by describing how it works and considering whether it can be successful in Polish companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J. (1997), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.
 2. Borys T., Rogala P. (2002), Armand Vallin Feigenbaum, "Problemy Jakości", nr 12.
 3. Ćwikliński M., Obora H.(2009), Metody TQM w zarządzaniu firmą. Praktyczne przykłady za-stosowań, Poltext, Warszawa.
 4. Dąbrowska A. (2011), KAIZEN: Małymi krokami do wielkich zmian, "Manager", nr 6.
 5. Flynn B.B., Schroeder R.G., Sakakibara S. (1994), A framework for Quality Management Research and an Associated Measuring Instrument, "Journal of Operations Management", 11.
 6. Gajewski A. (2007), Wstęp do zarządzania jakością, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów.
 7. Gołębiowski M., Janasz W., Prozorowicz M. (2000), Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Haffer R. (2003), Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 10. Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. http://www.biznesologia.pl/ kaizen-czyli-kropla-ktora-drazy-skale.html, 10.09.2014.
 12. http://www.eksportuj.pl/, 15. 09. 2014.
 13. Imai M. (1992), Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii, ZETOM, Warszawa.
 14. Karaszewski R. (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Toruń.
 15. Lisiecka K. (2001), Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem, "Problemy Jakości", nr 1.
 16. Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 17. Skrzypek E. (2001), Ekonomiczne aspekty jakości życia, "Problemy Jakości", nr 1.
 18. Strumiłło J. (2010), Koncepcja TBM i kaizen [w:] M. Czerska, A. Szpitter (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 19. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu