BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Projekt modelu wsparcia na rynku pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Draft Model of Support in the Labor Market of Young People at Risk of Social Exclusion
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 163-169, bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Młodzież, Wykluczenie społeczne
Labour market, Youth, Social exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ograniczenie bezrobocia i zwiększenie wskaźników aktywności zawodowej wymaga wspomagania różnych grup będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jedną z takich grup jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Z tego względu w artykule przedstawiono innowacyjny model wsparcia takiej młodzieży w poszukiwaniu pracy, wskazując, na czym polega jego innowacyjność i jakie działania są niezbędne do funkcjonowania modelu.

Reducing unemployment and increasing indicators of labor activity need support of different groups which are in the difficult situation in the labor market. One such a group are young people at risk of social exclusion. For this reason, the paper presents an innovative model of support for the young people in searching of work, indicating what its innovation is and what actions are necessary for its operation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzja Rady w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 - część druga, KOM(2010) 193 wersja ostateczna, Bruksela, dn. 27.04.2010.
  2. Dorosłość. Samodzielność. Praca. Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (2013), Szczecin, www.dsp.zarr.com.pl.
  3. Dorosłość. Samodzielność. Praca. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego (2013), Szczecin, www.dsp.zarr.com.pl.
  4. Kryk B., Staże zawodowe a młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, "Polityka społeczna" 2013, nr 2 tematyczny.
  5. Kokotowska J., Pawlak M., Podsiadło M., Kryk B., Rosińska A., Innowacyjny model interwencji w projekcie "Dorosłość. Samodzielność. Praca", "Polityka społeczna" 2013, nr 2 tematyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu