BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zrównoważone ceny jako element marketingu-mix
Sustainable Prices as an Element of Marketing-mix
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 4, s. 2-7, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ceny, Zrównoważony marketing, Marketing-mix, Rozwój zrównoważony
Prices, Sustainable marketing, Marketing-mix, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój wymaga zwiększenia produkcji i konsumpcji zrównoważonych produktów. Poważną barierę ograniczającą podaż i popyt na te dobra stanowią ich wysokie ceny. Ceny te pozostają wciąż niezrównoważone. Nie obejmują bowiem rzeczywistych kosztów społeczno-ekologicznych. W artykule autor przedstawia ważniejsze problemy uwzględniania w cenie tego typu kosztów, wskazuje korzyści wynikające z wyceny pełnego cyklu życia produktu oraz opisuje działania umożliwiające zwiększenie popytu na zrównoważone produkty. Zrównoważone ceny to nowe wyzwanie dla producentów i konsumentów. Przyszłe pokolenia ocenią, czy zostało ono podjęte i w jakim stopniu przyczyniło się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development requires increase in production and consumption of sustainable products. A main barrier reducing the supply and market demand for these goods are their high prices. These prices are still unsustainable because they don't include the real social and ecological costs. In the article, the author presents some important problems of including such costs in prices, shows the benefits of pricing which is based on full life-cycle costing and describes activities causing an increase in demand for such products. Sustainable prices are a new challenge for producers and consumers. Future generations will assess whether the challenge has been taken and to what extent it balances the intergenerational needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belz, F. i Peattie, K. (2010). Sustainability Marketing. A Global Perspective. United Kingdom: John Wiley and Sons.
  2. Constanza, R., D'Arge, R., De Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, В., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R., Paruelo, J., Raskin, R., Sutton, P. i Van Den Belt, M. (1997). The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital. Nature, 387 (May), 253-260.
  3. Emery, B. (2012). Sustainable Marketing. New York: Pearson.
  4. Martin, D. i Schouten, J. (2012). Sustainable Marketing. New York: Prentice Hall.
  5. Mirońska, D. i Zaborek, P. (2014). Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego. Marketing i Rynek, (1).
  6. Pabian, A. (2013). Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne. Przegląd Organizacji, (10).
  7. Smith, T. (2012). Pricing Strategy. Levels, Managing Price Discounts and Establishing Price Structures. United States: South-Western Cengage Learning.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu