BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kusterka-Jefmańska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Jakość życia a jakość usług publicznych w praktyce badań na poziomie lokalnym
Quality of Life vs. Quality of Public Services in Practice of Research at the Local Level
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 170-177, rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Jakość życia, Jakość usług, Usługi publiczne
Quality of life, Quality of services, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych celów działalności samorządu lokalnego jest kształtowanie jakości życia mieszkańców. Czynnikiem determinującym tę jakość są m.in. usługi publiczne świadczone w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych danej społeczności lokalnej. W opracowaniu zdefiniowano kluczowe dla rozważań kategorie jakości życia i jakości usług publicznych oraz występujące między nimi zależności. Głównym celem artykułu jest przegląd wybranych opracowań o charakterze eksperckim zawierających opis metodyki badań jakości życia i jakości usług publicznych na poziomie lokalnym.(abstrakt oryginalny)

One of the most important purposes of the local government is to create a high quality of life of inhabitants. The factor that determines quality of life are, among others, public services which are provided in order to satisfy the collective needs of local community. The paper defines essential for consideration categories of quality of life and quality of public services and the dependencies occurring between them. The main objective of the paper is to review selected expert studies that describe the methodology of quality of life and quality of public services research at the local level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym, red. C. Trutkowski, Związek Miast Polskich, Poznań 2011.
 2. Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości - dyskurs teoretyczny, "Gerontologia Polska" 2006, t. 14, nr 4.
 3. Borys T., Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] Metodologia pomiaru jakości życia, red. W. Ostasiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 4. Borys T., Jakość życia jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego, [w:] Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, red. T. Borys, P. Rogala, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008.
 5. Borys T., Rogala P. (red.), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2008.
 6. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 7. Kusterka-Jefmańska M., Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym - wybrane doświadczenia europejskie i doświadczenia polskich samorządów, [w:] Orientacja na wyniki - modele, metody i dobre praktyki, red. T. Borys, P. Rogala, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 264.
 8. Rogala P., Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra-Poznań 2009 (materiał powielony).
 9. Rutkowski J., Jak zbadać jakość życia?, "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 5.
 10. Rutkowski J., Jakość życia. Koncepcja i projekt badania, "Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych", Warszawa 1987.
 11. Skrzypek E., Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/Lodz/Mken/Mken%202001/Referaty% 202001/14.pdf (dostęp: 20.04.2013).
 12. Trzebiatowski J., Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych - systematyzacja ujęć definicyjnych, "Hygeia Public Health" 2011, nr 46(1).
 13. Wańkowicz W., Wskaźniki realizacji usług publicznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 (materiał powielony).
 14. Wnuk M., Zielonka D., Purandare B., Kaniewski A., Klimberg A., Ulatowska-Szostak E., Palicka E., Zarzycki A., Kaminiarz E., Przegląd koncepcji jakości życia w naukach społecznych, "Hygeia Public Health" 2013, nr 48(1).
 15. Wzorcowy system regionalny monitoringu jakości sług publicznych i jakości życia. Wersja wstępna produktu finalnego, IBnGR, Gdańsk 2011 (materiał powielony).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.367.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu