BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shmorgun Nataliya (Ukrainian State University of Finance and International Trade)
Tytuł
Grounds of Efficient Use of Methods of Evaluation Procedure of the Projects in Capital Budgeting
Podstawy efektywnego wykorzystania metod oceny projektów w budżetowaniu kapitałowym
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 169-172, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Ocena projektu, Źródła finansowania
Budgeting, Project evaluation, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Istnieją różne metody oceny projektów i budżetowania kapitałów. Każda metoda ma pewne specyficzne aspekty i może być stosowana autonomicznie lub w kombinacji z innymi. Wiele firm określa limit wydatków kapitałowych w ogólnym budżecie. Racjonowanie kapitału dotyczy problemu wyboru zróżnicowanych form realizacji projektów i stanowi rozminięcie wartości zaktualizowanej netto (NPV). Wskaźnik rentowności (PI) jest powszechnie używany w rankingu projektów konkurencyjnych dla ograniczonych kapitałów. Metoda NPV daje zwykle poprawne klasyfikacje, ponieważ koszt kapitału (CC) jest bardziej realistyczny od stopy reinwestycji. Najważniejszym problemem dla Ukrainy jest pozyskiwanie źródeł finansowania inwestycji i innowacji. Dlatego nowy rząd Ukrainy wiele uwagi poświęca problemowi inwestycji i ich finansowania. (abstrakt oryginalny)

There are several methods of evaluation procedure of the projects in capital budgeting. Every method has some specific aspects and may be used autonomically or in combination with others. Many firms specify a limit on the overall budget for capital spending. Capital rationing is concerned with the problem of selecting the mix of acceptable projects, which provides the highest overall NPV. The profitability index (PI) is used widely in ranking projects competing for limited funds. The NPV method generally gives correct ranking, since the cost of capital (CC) is a more realistic reinvestment rate. The most important question for Ukraine is the question about financing of investment and innovation. The complex analysis of the statistical monitoring of innovation activity in Ukraine in 2007 indicated that a unit weight of own resource was 74% (for 90% enterprises), 18.5% was the credit facilities, 3% was a foreign investors' resource, 1.3% was the public finance, 0.2% was a domestic investors' resource [1]. The new Ukraine government has to give its careful consideration for investment problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Бочаров В.В., Инвестиции, СПб.: Питер, 2002.
  2. http://www.in.gov.ua/index.php?get=487&id-2169#2008.
  3. http://www.ukrstat.gov.ua/.
  4. Максюта А.А., Державна шоващйна полiтика. Проблеми сьогодення та шляхи вирiшення, Iнвестици та Ыновацтнийрозвиток 2008. № 3.
  5. Мертенс А.В., Инвестиции: Курс лекцт по современной финансовой теории, К.: Киевск. инвестиционное агентство.
  6. Ротар А.В., Статистико-економiчна оцшка шновацшноТ дiяльностi у промисловосп, Статистика УкраТни 2009, №3.
  7. Федулова Л., Iнновацшний розвиток економжи: модель, система управлтня, державна полшика, К.: Основа, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu