BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ rodziny na kształtowanie postawy obywatelskiej społeczeństwa
Family Influence on the Attitudes of Citizens Society
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 367, s. 178-185, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Rodzina
Civic society, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie postaw obywatelskich młodego pokolenia. Rodzina znajduje się obecnie w sytuacji specyficznej. Z jednej strony zaobserwować można odchodzenie od wartości o charakterze tradycyjnym, z drugiej - podejmowanie prób odnalezienia się w nowoczesnym społeczeństwie. Jako metodę zbierania materiału zastosowano sondaż diagnostyczny na temat "Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim", przeprowadzony wśród 441 respondentów. Przedstawiona analiza problemu jest jedynie próbą zasygnalizowania roli rodziny w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwrócenia uwagi na znaczenie kapitału społecznego wyznaczającego specyfikę i potencjał tej kategorii społecznej. Społeczeństwo obywatelskie powinno mieć swój początek już w rodzinie.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the important role of the family in shaping civil society and citizenship especially of the younger generation. The family is currently in a specific situation. On the one hand, moving away from the traditional value in nature, but on the other trying to find oneself in a modern society can be observed. As a method of collecting the material a diagnostic survey "Are we civil society" conducted among 441 respondents was used. The analysis of the problem is merely an attempt to indicate the role of the family in creating a civil society and drawing attention to the importance of social capital defining the specificity and potential of this social category. Civil society should have its origin in the family.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Danek K., Dymara B., Korzeniowska W., Dziecko w świecie wielkiej i małej ojczyzny, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.
 2. Domańska M., Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie się osobowości dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Dymara B., Dziecko w świecie współdziałania, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001.
 4. Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 5. Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
 6. Hegel G.W.F., Zasady filozofii prawa, PWN, Warszawa 1969.
 7. Kasdepke G., Mam prawo!, Wydawnictwo C+J RBA, Warszawa 2007.
 8. Misiewicz H., Rola rodziny w kształtowaniu postaw, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 9. Święcicka H., Dziecko w rodzinie, PWN, Warszawa 1972.
 10. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1994.
 11. Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1989.
 12. Ziemska M., Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu