BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Jacek M.
Tytuł
Fundusze inwestycyjne otwarte w Polsce (I) - ramy prawne funkcjonowania
Open-End Investment Funds in Poland (I) - the Legal Framework
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2008, nr 10, s. 41-59, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze otwarte, Klasyfikacja, Regulacje prawne
Investment funds, Open-ended investment companies, Classification, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jest to pierwszy z cyklu czterech artykułów, których celem jest przybliżenie Czytelnikowi różnych aspektów inwestowania na polskim rynku funduszy inwestycyjnych otwartych. Omawia się tu podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz instytucji im towarzyszących, zasady uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych oraz podstawowe ich klasyfikacje. (abstrakt oryginalny)

It is the first of a series of articles aiming to familiarize the reader with different aspects of investment in the Polish open-end investment funds market. The article discusses the legal framework in which the funds and the associated institutions operate, as well as the rules for participation in such funds, and their basic classifications. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antkiewicz S., Lokowanie w fundusze inwestycyjne w świetle opodatkowania transakcji na rynku finansowym, http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/rxlf/Antkiewicz%20Slawomirl.pdf
  2. Haslem, John A., Mutual Funds. Risk and Performance Analysis for Decision Making, Blackwell Publishing, 2003.
  3. Kobus M., Krótkoterminowe papiery dłużne - charakterystyka, geneza i struktura rynku, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1/2006.
  4. M.S., Fundusze Luksemburskie bez podatku?, "Parkiet", 10.03.2005.
  5. Matuszewska E., Opodatkowanie w Luksemburgu zależy od rezydencji, "Gazeta Prawna", 30.10.2006
  6. Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, "Bank i Kredyt", kwiecień 2003.
  7. Pochmara W., Zapała A., Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji. Stan prawny na dzień 01.09.2004, KPWiG, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu