BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrzyniewski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dostosowanie polskiego sektora bankowego do standardów Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 259-279, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Sektor bankowy, Standardy UE
Foreign investment, Banking sector, EU standards
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie napływające do polskiej gospodarki pełnią kluczową rolę w procesie jej restrukturyzacji i prywatyzacji. W przypadku Polski, kraju o bardzo niskich zasobach kapitału własnego, inwestycje zagraniczne stają się jednym z kluczowych elementów warunkujących powstanie gospodarki o strukturze opartej o kapitał prywatny. W takiej strukturze właściciele majątku są jednoznacznie określeni i zdolni do sprawowania efektywnej kontroli nad sposobami jego zaangażowania w procesy gospodarcze, co w następstwie powinno wpływać na wyższą rentowność zaangażowanego kapitału. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baka W., Ostatnia szansa, "Gazeta Bankowa" 2000, nr 45.
 2. Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne, Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 1996, nr 18.
 3. Dobroczyński M., Foreign Direct Investments and Poland's Economic Balance, "Economic Discussion Papers" 1998, Nr 41.
 4. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2001,2002.
 5. Jurkowska A. M., Kapitał zagraniczny na polskim tynku usług bankowych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 9.
 6. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 7. Karpiński P., Partner czy konkurent, "Bank" 1998, nr 6.
 8. Kosiński B., Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 9. J. Kotowicz-Jawor, Determinanty wewnętrzne dynamiki i struktury handlu zagranicznego, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 10. Kożuch B., Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu, [w:] Z. Olesiński Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 1998.
 11. Plichta J., Światowiec J. , Inwestycje zagraniczne w polskim handlu - stan faktyczny i opinie konsumentów, [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, pod red. A. Szromnika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 12. Z. Sadowski, Kapitał zagraniczny, deficyt płatniczy i modernizacja gospodarki, "Ekonomista" 1999, nr 1-2.
 13. Sytuacja finansowa banków w 2002 r. - Synteza, NBP, maj 2003.
 14. Szromnik A., Społeczne uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla przedsiębiorstw zagranicznych", [w:] Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Szromnika, Kraków 1998.
 15. Tajniki finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów, Liber, Warszawa 2000.
 16. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu