BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bursiak Leszek (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji organizacyjnej oraz finansowej ośmiu wybranych firm start-up
Organizational and Financial Diagnose and Positioning of Eight Chosen Start-Up Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2013, nr 2, s. 5-15, rys., tab.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo typu start-up, Sytuacja finansowa, Finanse przedsiębiorstwa, Organizacja przedsiębiorstwa, Pozycjonowanie, Diagnozowanie organizacji
Startup, Financial situation, Enterprise finance, Enterprise organisation, Positioning, Organisation diagnosis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie zaprezentowano wyniki diagnozy i pozycjonowania sytuacji organizacyjnej i finansowej 8 wybranych firm start-up prowadzących działalność gospodarczą w 2011 roku. Podstawę diagnozy sytuacji organizacyjnej stanowi pogłębiona analiza jakościowa sprawności organizacyjnej tych firm, natomiast diagnoza sytuacji finansowej oparta jest na odpowiednio przetworzonych danych ilościowych. Obydwa zakresy analizy przedmiotowych firm przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnego cyklu życia organizacji. Zdiagnozowana sytuacja organizacyjna i finansowa każdej z badanych firm jest wizualizowana na skali tego modelu w sekwencji rocznej. Zestawienie wyników diagnoz badanych podmiotów ukazuje zintegrowany obraz kształtowania się sytuacji organizacyjnej i finansowej każdej z badanych firm w okresie objętym badaniami. (abstrakt oryginalny)

The article shows diagnoses and positioning of organizational and financial situation represented by 8 researched start-up companies operating in 2011. The diagnoses are based on depth analysis of organizational and financial efficiency of researched companies. The scale of efficient versus dysfunctional life cycle model of organization is used to show the results of the research work. All collected results of each individual diagnose create the picture of given organizational and financial situation during the period of the research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Bursiak, Zarządzanie zmianami w organizacjach gospodarczych (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw gospodarki morskiej) Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997, s.179-205.
 2. L. Bursiak, Dysfunkcje organizacyjne a sprawność przedsiębiorstw w okresie transformacji, [w:] L. Gołdyka, A. Zelek (red.), Dwie dekady polskiej transformacji, Gospodarka - Społeczeństwo - Polityka, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2009, s. 95-110.
 3. L. Bursiak, Egzemplifikacja sytuacji organizacyjnej badanych przedsiębiorstw w modelu sprawnościowo-dysfunkcyjnym, [w:] A. Burlita, G. Maniak i A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę; Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2011, s. 159-175.
 4. L. Bursiak, Dysfunkcje organizacyjne a sprawność skomercjalizowanych przedsiębiorstw komunalnych funkcjonujących w fazie dekoniunktury, [w:] S. Flejterski, A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska (red.), Zeszyty Naukowe nr 628, Ekonomiczne Problemu Usług nr 78, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 44-58.
 5. L. Bursiak, Diagnoza sytuacji organizacyjnej trzech wybranych przedsiębiorstw w okresie ich funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej do roku 2011, Zeszyt Naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu "Firma i Rynek" 2012, nr 2, s. 15-26.
 6. L. Bursiak, Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm start-up oraz spółek z rynku NewConnect w roku 2011, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycyjnej, Zeszyty Naukowe nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 49-58.
 7. L. Bursiak, Egzemplifikacja empiryczna sytuacji organizacyjnej przedsiębiorstw objętych badaniami nad reaktywnością i adaptatywnością podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury, [w:] A. Piotrowska-Piątek (red.), Zarządzanie w warunkach kryzysu finansowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 89-110.
 8. L. Bursiak, Modelowanie diagnostyczne sytuacji finansowej organizacji gospodarczych na przykładzie firm start-up w latach 2009-2010, [w:] A. Uziębło (red.), Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 20, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku i CeDeWu, Warszawa 2013, s. 165-177.
 9. L. Bursiak, Pozycjonowanie firm start-up na skali modelu cyklu życia organizacji - metoda eksperymentalna, [w:] A. Zelek (red.) Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań screeningowych 2011, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2012, s. 301.
 10. R. Kowalak: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 185.
 11. R. Siedlecki: Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 138.
 12. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, tom 2, Wskaźniki finansowe, wyd. 2, Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 423-425.
 13. S. Wrzosek, Upadłość i likwidacja przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.) Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 63.
 14. A. Zelek: Inżynieria finansowa firm start-up w Polsce - model badań screeningowych [w:] A. Zelek (red.), Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce - raport z badań screeningowych 2011, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2012, s. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu