BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczera Karol (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola technologii komunikacyjnych i informacyjnych w kształtowaniu postaw obywatelskich młodych ludzi - wyniki badań : część 2
The Role of Information and Communication Technologies in Shaping Civic Attitudes of Young People - the Survey Results : Part 2
Źródło
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 2013, nr 2, s. 27-36, tab.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Społeczeństwo obywatelskie, Użytkownicy internetu, Postawy społeczne
Information and Communication Technology (ICT), Civic society, Internet users, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prezentowana jest dyskusja dotycząca roli technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształtowaniu postaw obywatelskich. Istotnym czynnikiem tego procesu jest nastawienie i umiejętności nauczycieli. Dyskusję teoretyczną uzupełniają wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na grupie osób aspirujących do pracy w zawodzie nauczyciela. (abstrakt oryginalny)

The article presents a discussion on the role of information and communication technology in the development of citizenship. An important factor in this process is the attitude and skills of teachers. Theoretical discussion is supplemented by the result of a survey conducted on a group of people who make efforts to work in the teaching profession. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Batorski, K. Olechnicki, Wprowadzenie do socjologii Internetu, Studia Socjologiczne nr 3/2007, s. 37.
  2. K. Kuczera, Infrastruktura, usługi i potrzeby jako elementy spójnego kształtowania społeczeństwa informacyjnego, Handel wewnętrzny, lipiec-sierpień 2012, tom III, s. 200-209.
  3. P. Levy, Drugi potop [w] M. Hopfinger (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Antologia, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 172.
  4. E. Magaczewska, T. Mastyk, Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie obywatelskim, (w:) L. Haber, S. Jędrzejewski (red.), Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 229.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu