BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Problemy asymetrii informacji w zarządzaniu kapitałem innowacyjnych przedsięwzięć
Problems of Information Asymmetry in Capital Management of Innovative Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 43-52
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Informacja, Innowacje
Management, Information, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost innowacyjności i rozwój przedsiębiorczości to kluczowe cele zwiększania konkurencyjności i potencjału gospodarczego w krajach UE w ramach opracowanej w 2000 roku, i później kilkakrotnie nowelizowanej, Strategii Lizbońskiej. Innowacyjność i przedsiębiorczość wymagają odpowiednich kapitałów przeznaczonych na zainicjowanie i wstępny rozwój zaplanowanych przedsięwzięć. Najczęściej przedsiębiorcy nie posiadają wystarczających zasobów i poszukują kapitałów z nieformalnych lub formalnych źródeł zewnętrznych. Wysokie ryzyko towarzyszące inwestowaniu w innowacyjne przedsięwzięcia jest ściśle skorelowane z dostępem i umiejętnością wyselekcjonowania informacji dotyczących planowanego zaangażowania. (fragment tekstu)

Sufficient amounts of capital are needed to initiate and start-up innovative, new entrepreneurships. More often entrepreneurs have not owned such resources and sought informal and formal external sources. Because of too small capitals, or even a lack of capital possibilities start-up entities have a lot of difficulties in acquiring external investors. One of a serious problem, difficult to solve, is information asymmetry. Information asymmetry can be regarding to hidden activity of one of sides or hidden information or hidden knowledge of one of sides. Situations of information asymmetry indicate an importance of detailed diagnosis of events connected to project, detailed recognition of conditions, rules, habits, or intentions of potential partners of innovative, start-up project. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Duliniec: Finansowanie faz cyklu życia przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, t. 2. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 282.
 2. J. Węcławski: Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 23-24.
 3. T. Kiziukiewicz: Zarządcze aspekty rachunkowości. PWE, Warszawa 2003, s. 254.
 4. R. Aernoudt: Business Angels: The Smartest Money for Starters? Plea for a Renewed Policy Focus on Business Angels. "International Journal of Business" 2005, nr 3, s. 275.
 5. E.J. Sohl: The early-stage equity market in the USA. "Venture Capital" 1999, vol. 1, No. 2, s. 109.
 6. J. Kulty: Istota produkcji a natura firmy. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3 (103), s. 5.
 7. D. Mongiało: Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europejskiej. "Ekonomista" 2000, nr 1, s.  84.
 8. M. Levinson: Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. PWE, War-szawa 1992, s. 54.
 9. http:// pl.wikipedia.org/wiki/Asymetria_informacji
 10. Cz. Mesjasz: Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem.
 11. www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html.
 12. D. Prasad, G.D. Bruton, G. Vozilis: Signaling value to business angels: the proportion of the entrepreneur's net worth invested in a new venture as a decision signal. "Journal of Venture Capital" 2000, vol. 2, No. 3, s. 168.
 13. C.M. Mason, R.T. Harrison: Does investing in technology-based firms involve higher risk? An Explanatory Study of The Performance of Technology and Non-Technology Investments by Business Angels. "Journal of Venture Capital" 2004, vol. 6, No. 4, s. 316.
 14. D. Prasad, G.D Bruton, G. Vozilis: Signaling value to business angels: the proportion of the entrepreneur's net worth invested in a new venture as a decision signal. "Venture Capital" 2000, vol. 2, No. 3, s. 176.
 15. J.B. Brinlee, F.G. McClure., J.R. Bell, Ch.A. Bullock: Educating entrepreneurs of Angel and Venture Capital; Financing Options, www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2004, s. 274.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu