BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński), Buko Jacek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Od monopolu do prywatyzacji - zmiany strukturalne w obszarze poczty
From Monopoly to Privatisation - Structural Changes in the Postal Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 61-77, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Poczta, Monopol, Prywatyzacja, Zmiany strukturalne
State post, Monopoly, Privatisation, Structural changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług pocztowych jest interesującym przykładem struktury, która najpierw przekształcona była z rynku konkurencyjnego w monopol, a następnie poddana została procesom liberalizacji, prowadzącym do stopniowego odchodzenia od rozwiązań monopolistycznych i przechodzenia do w pełni otwartego rynku pocztowego. Dążność do demonopolizowania rynku usług pocztowych ma swoje źródło w ogólnie przebijającej się tendencji rozszerzania obszarów swobodnego działania jednostek gospodarczych i ograniczania aktywnego angażowania się państwa w działalność gospodarczą.(fragment tekstu)

The forces of technological change, increased competition and a changing approach to monopoly regulation mean that the time is ripe for serious reform of the postal sector. This text, in exploring the potential future privatization of the post in Poland, begins with a short discussion of privatization and some back-ground on the nature of the postal service. Privatization, at its most general, is the transfer of services that were under government control to private control. One examined also some of the approaches taken, including comparing the experience in European countries, especially the privatized postal services of Germany and the Netherlands. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954, t. II, s. 574.
 2. Prawa człowieka, Model prawny. PAN. Instytut Nauk Prawnych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1991, s. 347
 3. A. Mielcarek: Historia łączności w zarysie. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999, s. 45
 4. A. Mielcarek: Poczta i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach i Niemczech w latach 1815- 1914. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia, t. 509, Szczecin 2004, s. 38
 5. R. Harris: Regulacje prawne Unii Europejskiej dla telekomunikacji. W: Deregulacja monopoli naturalnych na przykładzie rynku telekomunikacyjnego. Raporty CASE nr 22. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999, s. 59
 6. S. Neu: Marktöffnung im nationalen und internationalen Postwesen: der Deregulierungszwang des Europäischen Gemeinschaftsrechts, Verlag C. K. Beck, Munchen 1999, s. 9-11
 7. M. Bałtowski: Przekształcenia własnościowe w  przedsiębiorstwach państwowych w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 35.
 8. M. Ratajczak: Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 90
 9. H. Zadora: Rynek w efektywnym kreowaniu dóbr publicznych, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej. Red. S. Owsiak. Tom III. VII Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 179.
 10. C.V. Brown, P.M. Jacson: Public Sector Economics, Martin Robertson & Company Ltd, Oxford 1982
 11. H. Sochacka-Krysiak: Finanse publiczne, analiza porównawcza. Poltex, Warszawa 1997, s. 83.
 12. D. Krähenbühl, P. Kerler, M. Finger: Privatizing postal services. 9th Conference on Postal and Delivery Economics, June 6-9, 2001.
 13. www.tnt.com/Press Archive.
 14. www.finance.yahoo.com.
 15. European Union European Commission Notification of an Agreement on terminal dues (Reims) between postal operators Case No. IV/35.849 - Reims Official Journal 96/C42/06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu