BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Downar Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym - wybrane aspekty
Human Resources Management in a Services Company - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 79-84
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo usługowe
Human Resources Management (HRM), Service enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczny rozwój sektora usług jest tendencją, która utrwaliła się w nowoczesnych gospodarkach na całym świecie. Na podstawie doświadczeń wielu krajów można zauważyć, że wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym, podwyższaniem się poziomu życia ludności trwale wzrasta zapotrzebowanie na usługi, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W warunkach silnej konkurencji i swobody gospodarczej, przedsiębiorstwo usługowe, aby sprawnie realizować cele, musi skoncentrować się na rozwoju procesu zarządzania i sposobie organizowania działalności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania ludźmi, z uwzględnieniem specyfiki usługi i wynikających z tego konsekwencji. Wśród wielu rodzajów usług - skoncentrowano się na tych, które wymagają intensywnego kontaktu pomiędzy klientem i dostawcą usługi. Ten rodzaj usług stawia bowiem szczególne wymagania przed przedsiębiorstwem usługowym w zakresie kształtowania dobrej kadry. (fragment tekstu)

Specific features of the process of service providing is a challenging task for service companies managers. Customer - service provider relationship and the need of service customization requires specific skills and competencies of services company employees. Effective customer satisfaction necessitate to focus attention on the following management areas: motivation, organization and job design and empowerment. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa: Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  2. P. Mudie, A. Cottam: Usługi. Zarządzanie i marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. C. Gronroos: Services Management and Marketing: Managing the moments of truth in service competition. Lexington Books, 1990, s. 27.
  4. C. Grönroos: Relationship marketing: the strategy continuum. "Journal of Academy of Marketing Science" 1995, Vol. 23, No. 4, s. 252-254.
  5. B.van Looy, P. Gemmel, R. Van Dierdonck: Services Management. An Integrated Approach. Prentice Hall, 2003, s. 21.
  6. R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 519.
  7. L.J. Mullins: Management and Organisational Behaviour. Prentice Hall, 2005, s. 716.
  8. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu