BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dylewski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ form organizacyjno - prawnych gospodarki budżetowej na proces planowania w jednostkach samorządu terytorialnego
The Influence of Organisational Forms of the Budget Economy on the Planning Process in Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 85-94, rys.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Gospodarka, Budżet, Samorząd terytorialny
Economy, Budget, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryterium podmiotowe określa procedurę i sam proces planowania, z punktu widzenia podmiotów uczestniczących w nim wraz z posiadanymi zasobami i kompetencjami. Z tego względu, że zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego należą do kategorii zadań publicznych, których przedmiotem jest świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych, to do wykonywania tych zadań jednostki samorządowe mogą tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Realizacja tych zadań wiąże się nie tylko z działalnością typowo administracyjną, ale także z prowadzeniem działalności gospodarczej, co rzutuje także na wybór określonej formy organizacyjnej realizacji tych zadań. (fragment tekstu)

The choice of model-solutions has an essential influence on the management process and in this first of all planning of public assignments. In the article there are presented main problems of planning process accordingly to organisational form, institutional barriers and postulates about possibility of application advanced planning methods in public sector especially in local governments. Dependences and the estimation of the influence of organizational forms of the budget-economy on the management process are main objectives of the article. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Glumińska-Pawlic, K. Sawicka: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra 2002, s. 48-49.
  2. Art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 wraz ze zm.).
  3. S. Cieślak: Praktyka organizowania administracji publicznej. Difin, Warszawa 2004, s. 134-141.
  4. Art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 wraz ze zm.).
  5. Finansowanie gospodarki terenowej. Red. J. Wierzbicki. PWE, Warszawa 1989, s. 293-295.
  6. Art. 24 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104).
  7. S.P. Robbins, D.A. DeCenzo: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 244-248.
  8. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin 2007, s. 124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu