BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu na tle ogólnej klasyfikacji nauk
Economic Sciences and Management Sciences in the Context of General Classification of Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 103-112
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Nauka, Finanse
Science, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka klasyfikacji nauk należy do zagadnień legitymujących się odległą przeszłością. Od czasów starożytnych aż do współczesności klasyfikacja nauk stanowi problem sporny, budzący wiele dyskusji i kontrowersji. Konieczność dokonywania stałych prób klasyfikacji (podziału logicznego) wynika z potrzeb samego rozwoju nauk. Wzrastająca stale wielkość materiału badawczego powoduje wyodrębnienie się coraz to nowych dyscyplin, taka sytuacja natomiast, prowadzi z kolei do konieczności uporządkowania systemu nauk. U podstaw klasyfikacji nauk leżą nie tylko potrzeby teoretyczne, związane z aspektami teoriopoznawczymi i metodologicznymi, ale i praktyczne. Podział nauk jest potrzebny dla łatwiejszego ogarnięcia i zorientowania się w systemie wiedzy naukowej, wprowadza pewien ład i hierarchię w sferze badań naukowych, jest wreszcie niezbędny dla potrzeb dydaktyki, a także bibliotek i ośrodków informacji.(fragment tekstu)

The present article attempts to show the relations between economic sciences and management sciences. The author presents the classification of science in general and economic science in particular. The relations between economic science and management sciences are very close. The development of modern economics and modern management science depends on the elimination of barriers between the various disciplines of science. The need of "constructing bridges" also concerns the relation between theory and practice. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Flejterski: Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. WN PWN, Warszawa 2007.
 2. T. Kotarbiński: Kurs logiki dla prawników. Warszawa 1974, rozdział XIX.
 3. A. Piskozub: Ekonomika transportu. Podstawy metodologiczne. Warszawa 1975, s. 191-192.
 4. T. Kotarbiński: Odrębność i rodzaj pożyteczności nauk humanistycznych. W: Sprawność i błąd. Warszawa 1970, s. 290.
 5. E.J. Saunders: Bankowe struktury organizacyjne i kierownicze. Warszawa 1996
 6. B. Kosiński: Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. Warszawa 1997
 7. P.S. Rose: Zarządzanie bankiem komercyjnym (tom. 1 i 2). Warszawa 1997
 8. Strategie i narzędzia zarządzania bankami i  przedsiębiorstwami. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Lublin 1998
 9. J. Kudła: Struktury organi-zacyjne banków komercyjnych. Warszawa 2001
 10. A. Zelek: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Warszawa 2003.
 11. . L. Krzyżanowski: Podstawy nauki zarządzania. Warszawa 1985, s. 78
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu