BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzywacz Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Naturalność nasilających się ruchów migracyjnych
Naturalness of Escalating Migration Movements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2008, nr 18, s. 113-121, tab.
Tytuł własny numeru
Ekonomia-Zarządzanie-Transport.Ujęcie systemowe
Słowa kluczowe
Migracja ludności
Population migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Migracje ludności są zjawiskami względnie stałymi i naturalnym. Wynikają one ze względów politycznych, społecznych, kulturowych i najczęściej - ekonomicznych (migracje zarobkowe). Korzyści i straty oraz szanse i zagrożenia związane z ruchami migracyjnymi powinny być rozpatrywane zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Są one zazwyczaj odmienne dla państw, organizacji oraz osób indywidualnych. Migracja ludności wzbogaca rynki pracy. Powoduje wzrost światowej wielkości produkcji, przy efektywniejszym wykorzystaniu zasobów. Presja emigracyjna i imigracyjna sprzyja efektywniejszemu wykorzystaniu światowych zasobów i czynników produkcji oraz poprawie poziomu życia w świecie, przy czym korzyści rozkładają się nierównomiernie między państwami i społeczeństwami. (fragment tekstu)

Human migration is a natural and constant phenomenon. It results from political, social, cultural and above all - economical reasons. Advantages and disadvantages, opportunities and threats related to migration movements should be considered in both short and long perspective. They are usually differentiated between countries, organizations and even individuals. Migration flows develop labor markets and result in increase of world production, with more effective use of resources. Emigration and immigration pressure results in more effective use of global resources and means of production, and supports the life standard improvement taking into account that costs and benefits are distributed unevenly among states and societies.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Wrabec: Zanim zostaną zgliszcza. Pomocnik psychologiczny, dodatek tygodnika "Polityka", 26 maja 2007, s. 24.
  2. Rekordowe emigracje Brytyjczyków. "Dziennik", 21-22.04.2007 r., s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu