BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piontek Franciszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Aksjomaty, prawo naturalne, wartości i paradygmaty we współczesnych koncepcjach rozwoju
Axioms, Natural Law, Values and Paradigms in Contemporary Concepts of Development
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2015, vol. 18, nr 2, s. 7-29, bibliogr. 45 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Wartości i normy etyczne, Poglądy filozoficzne, Rozwój
Business ethics, Value and ethical norms, Philosophical thought, Development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie, jakie funkcje we współczesnych koncepcjach rozwoju pełnią aksjomaty, prawo naturalne i wartości - zarówno te, które umocowane są w aksjomatach i w prawie naturalnym, jak również wartości określane przez religię - i jakie pełnią paradygmaty. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na czym polega deregulacja elementów należących do trzech pierwszych podzbiorów i jakie konsekwencje powoduje zastępowanie ich przez paradygmaty. Pomiędzy elementami wymienionych podzbiorów zachodzą sprzężenia zwrotne i w określonym zakresie elementy tych podzbiorów wzajemnie się warunkują. (fragment tekstu)

Contemporary concepts of development (the process of globalization, sustainable development) can be diversified according to their relation to axioms, natural law, values and paradigms. The subcategories obtained constitute the ground for business ethics. Ethics in business is always needed, however, it can be implemented at-source (as a component of management) or as an end-of-pipe measure. In Poland, constitutional regulations guarantee, indirectly at least, business ethics as a component of management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbour J.B., Mity. Modele. Paradygmaty, Znak, Kraków 1984.
 2. Bartosek K., S. Courtois, J.L. Margolin, A. Paczkowski, J.L. Panne, N. Werth, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Prószyński i Sk-a, Warszawa 1999.
 3. Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
 4. Bieniok H., Trzy razy pomyśl, raz zrób, MAW, Warszawa 1985.
 5. Crozier M. z udziałem B. Tilhette, Kryzys inteligencji. Szkice o niezdolności elit do zmian, Poltext, Warszawa 1996.
 6. Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Znak, Kraków 2003.
 7. Fukuyama F., Koniec człowieka, Znak, Kraków 2004.
 8. Galbraith J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, Warszawa 1979.
 9. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 69.
 10. Hvozdik S., Psychologické pohl'ady na edukáciu a postmodernizmu, Filozofická fakulta Prešovskiej Univerzity, Prešov 2001.
 11. Jodłowska E., Rozmowa z prof. Farzinem Davachim, "Rzeczpospolita - Magazyn" 2001, nr 36.
 12. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć podstawowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa 2001.
 13. Kiepas A., Wiedza o skutkach techniki jako czynnik zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000, nr 1.
 14. Kołodko G., Prof. G. Kołodko o neoliberalizmie i światowym kryzysie gospodarczym, wykład na www.youtube.com (data dostępu: 03.05. 2010).
 15. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 206-256.
 16. Kozłowski S., Dorobek i zakres działania Komitetu "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w latach 1970-2007 [w:] Zarządzanie rozwojem - aspekty: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, red. B. Piontek, F. Piontek, PWE, Warszawa 2007.
 17. Kunzmann P., P.F. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 18. Letkiewicz S., Kryterium wyznaczania granic prawnych i etycznych w badaniach medycznych - w aspekcie urzeczywistniania konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development", European Academy of Science and Art., Salzburg 2009, nr 2.
 19. Letkiewicz S., Terapia fagowa antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych jako eksperyment leczniczy - aspekty etyczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014.
 20. Martin H.P., H. Schumann, Proces globalizacji. Atak na demokracje i dobrobyt, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 21. Mattei R. de, Dyktatura relatywizmu, PROHIBITA, Warszawa 2009.
 22. Nietsche F., Pisma pozostałe 1876-1879, Kraków 1994.
 23. Kunzmann P., F.P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
 24. Piontek B., Alternatywne koncepcje urzeczywistniania powszechności w procesie rozwoju [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, WSEiA w Bytomiu, Wisła 2002.
 25. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 26. Piontek B., F. Piontek, W. Piontek, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
 27. Piontek B., Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, ATH, Bielsko-Biała 2006.
 28. Piontek F., A.J. Nowak, Osobowy aspekt wartości w procesie rozwoju. Studium porównawcze, WSEiA Bytom, Bytom 2004.
 29. Piontek F., B. Piontek, Global Education for realization of development [w:] Global education up to the future, red. A. Akimjak, D.H. Lubcker, OWP 'SIM', Warszawa - Marshall - Rużomberok 2007/2008.
 30. Piontek F., B. Piontek, Podstawy ekonomii menedżerskiej. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, WSEiA, Bytom 2003.
 31. Piontek F., B. Piontek, Rola i znaczenie aksjologii, niezrelatywizowanych wartości i paradygmatów w zarządzaniu rozwojem [w:] Nauki humanistyczne i sozologia, red. J. Czartoszewski, UKSW, Warszawa 2010.
 32. Piontek F., B. Piontek, The contemporary concepts of development in terms of the diversifying criteria, "Problems of Sustainable Development", European Academy of Science and Arts, Salzburg 2014, vol. 9, No. 1.
 33. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań - Warszawa 1988.
 34. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 35. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2008.
 36. Scalia A., Mułowie zachodu. Sędziowie jako arbitrzy moralni, Warszawa 2009 (maszynopis).
 37. Solomon S., Gra o zaufanie. Jak szefowie banków centralnych rządzą gospodarką globalną, Philip Wilson, skład NBP, Warszawa 2000.
 38. Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1971.
 39. Szołtysek E., Filozofia pedagogiki, UŚ, Katowice 2003.
 40. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, tom III, PWN, Warszawa 1958.
 41. Tinbergen J., Wprowadzenie do ekonometrii, PWN, Warszawa 1957.
 42. Toffler A., H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 43. Werner M., Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2009.
 44. Zawiślak A., Ekonomia. Nauka praw tymczasowych, Oficyna wydawnicza WSZ, Warszawa 2010.
 45. Zrób to sam, Wywiad z prof. J. Stiglitzem, "Polityka" 2004, nr 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/8728
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu