BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marks Norbert (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wiwatowski Janusz (Wiwax PPHU)
Tytuł
Wartość energetyczna różnych odmian ziemniaka
Energy value of different potato varieties
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (136), s. 205-212, tab., bibliogr. 14 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Biomasa, Energetyka
Vegetables, Biomass, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie wartości energetycznej ziemniaków, uzyskanej przez przetworzenie plonu bulw na etanol oraz dla porównania przez spalenie uzyskanej biomasy (plon bulw i łętów). Do badań przyjęto 9 odmian ziemniaków różniących się zarówno okresem dojrzewania, jak i plonem biomasy oraz zawartością składników organicznych mających decydujący wpływ na wartość energetyczną biomasy pozyskanej z 1 ha plantacji. Były to odmiany: Vineta, Irga, Ibis, Kuklik, Rosara, Satina, Velox, Felka Bona, Rodeo. Do określenia i oceny badanych zmiennych przyjęto metodyki w oparciu o obowiązujące Polskie Normy. Analiza statystyczna pozwoliła na stwierdzenie, że na wartość energetyczną ziemniaków przetworzonych na etanol największy wpływ miały plon bulw, plon suchej masy bulw i plon skrobi, a przy spalaniu biomasy te same czynniki plus plon łętów i suchej masy łętów, oraz że wartość energetyczna ziemniaków uzyskana ze spalenia biomasy jest istotnie niższa niż uzyskana z przetwarzania bulw na etanol. Wskazano równocześnie, że najlepszą przydatnością do przetworzenia na cele energetyczne charakteryzowały się odmiany: Kuklik, Rodeo i Ibis.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work was to determine energy value of potatoes, obtained by processing a crop of potato tubers into ethanol and to compare biomass obtained by combustion (crop of potato tubers and haulms). 9 potato varieties, differing both with a growing period as well as with a biomass crop and content of organic elements, which decisively influence the energy value of biomass obtained from 1 ha of plantation were accepted for research. These were the following varieties: Vineta, Irga, Ibis, Kuklik, Rosara, Satina, Velox, Felka Bona, Rodeo. For determination and estimation of the examined variables, methodologies basing on the Polish Standards were accepted. Statistical analysis allowed to determine that the energy value of potatoes processed into ethanol was mainly influenced by the crop of tubers, the crop of dry mass of tubers and the crop of starch and at biomass combustion the same factors plus the crop of haulms and dry mass of haulms and the energy value of potatoes obtained from biomass combustion is considerably lower than the obtained from processing tubers into ethanol. Moreover, it was indicated that the following varieties had the best usefulness for processing for energy purposes: Kuklik, Rodeo and Ibis varieties.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński W., Bielski S. (2004): Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego Cz. I. Biokomponenty paliw płynnych. Acta Sci. Pol. Agricultura, 3(2), 5-14.
 2. Dobek T. (2007): Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 41-48.
 3. Dobek T., Dobek M., Šarec O. (2010): Ocena efektywności ekonomicznej i energetycznej produkcji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wykorzystanych do produkcji biopaliw. Inżynieria Rolnicza,1(119), 161-168.
 4. Dobek T., Sałagan P. (2011): Wpływ kosztów produkcji pszenicy ozimej oraz podatków na cenę wyprodukowanego bioetanolu. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 81-88.
 5. Grzybek A. (2003): Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9(62), 10-11.
 6. Jakubowski T. (2010): Kształtowanie się przyrostu biomasy roślin ziemniaka napromieniowanych mikrofalami. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 81-90.
 7. Komorowicz T., Magiera J. (2008): Wskaźniki efektywności wybranej instalacji produkcji bioetanolu. Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z. 2-M, 136-141.
 8. Kuś J. 2004. Prognozowanie zmiany w zasiewach w świetle planowanego wzrostu powierzchni uprawy roślin na cele energetyczne. Wieś Jutra, 3(68), 50-52.
 9. Mazgaj Z. (2008): Ekoszołom na bioetanolu [online], SX News 2/24, [dostęp 2-02.2012], Dostępny w Internecie: http://www.cx news. pl
 10. Samborski S. (2008): Paliwo rośnie na polu [online], Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika. Farmer 08, [dostęp 16-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.farmer.pl
 11. Szewczyk K. Zarys możliwości wykorzystania etanolu, jako odnawialnego źródła energii [online], [dostęp 9-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.transport.gov.pl
 12. Żmuda K. 2003. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do celów energetycznych. Wieś Jutra, 9(62), 5-9.
 13. Biznes. Gazeta Prawna. Ziemniaki mogą być przetwarzane na biopaliwo [online], [dostęp 16-02-2012], Dostępny w Internecie: GP biznes.gazeta prawna.pl
 14. Biomasa. Org. Biopaliwa płynne [online] [dostęp 17-02-2012], Dostępny w Internecie: http://www.biomasa org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu