BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Jacek (Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi)
Tytuł
Co teologia ma do powiedzenia ekonomii? Kilka uwag teologiczno-moralnych na temat życia gospodarczego
What Does Theology Have to Say to the Economy? Some Moral-Theological Remarks on Economic Activity
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2015, vol. 18, nr 2, s. 67-80, bibliogr. 18 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Teologia, Ekonomia, Poglądy filozoficzne
Theology, Economics, Philosophical thought
Uwagi
summ.
Abstrakt
Być może na samym początku należałoby sobie postawić podstawowe pytanie - nie tyle o to, "co", ile o to, "czy" teologia ma w ogóle coś do powiedzenia ekonomii. Może sam problem powinien być tu wyrażony w pytaniu: "czy jest uprawniona?". Czy teologiczna wypowiedź na temat życia gospodarczego nie jest wkraczaniem w autonomiczną dziedzinę wiedzy zorganizowanej zgodnie z wewnętrznymi zasadami ją regulującymi? Czy interwencja niefachowców jest tu zasadna? Nierzadko na to ostatnie pytanie odpowiada się przecząco. A jednak nie sposób jednocześnie nie zauważyć, że przecież żadna działalność człowieka nie ogranicza się do pewnego tylko obszaru życia, lecz wywiera właściwy sobie wpływ na całość ludzkiej egzystencji. Zwracają na to uwagę chociażby badania z zakresu antropologii ekonomicznej. Przede wszystkim zaspokajany jest głód związany z odczuwaniem potrzeb elementarnych. Skutki działalności gospodarczej nie zamykają się zatem w obszarze ekonomii, lecz pozwalają także zaspokoić potrzeby wyższe i otwierają na odczuwanie potrzeb najwyższych. (fragment tekstu)

Is theology able to communicate anything to the economy at all? Would not it be an invasion to an autonomous field of knowledge capable to organize economic activity of man according to its internal rules? However, when asking the economic question of how to satisfy material needs, one cannot ultimately avoid another question - an ethical one - of what the purpose of satisfying those needs is. What is man really looking for? Theology, on the plane of faith and reason, tries to find answers to these fundamental, ultimate questions asked by human beings, who are nowadays often tired of searching for happiness in satisfying the short-term and often artificially created new and new needs. A theologian in his research listens first of all to the word that God pronounces to man. This word, contained in the Bible, sets out the basic lines of the dignity of man, his tasks and the ultimate goal of his existence, which is to achieve full humanity and maturity, namely happiness in God. Only in such a perspective, which goes beyond the mundane, one can properly evaluate every action of man, giving it a rightful place in the whole of his existence. Specific issues relating to man's economic activity, as described in the Bible, invariably refer to this overall dimension of his existence and his ultimate fulfilment in God as the guarantor of order and the source of life. Hence, any human activity which ignores the structure of that order, planned by the Creator, appears to be disordered and, consequently, leads to the destruction of man himself. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2003.
 2. Ćmiel H., Teologia moralna szczegółowa, Paulinianum, Częstochowa 2008.
 3. Franciszek, Encyklika "Lumen fidei", "Acta Apostolicae Sedis" 2013, nr 105.
 4. Häring B., Free and Faithful in Christ, t. III, St Paul Publications, Middlegreen 1981.
 5. Jan Paweł II, Encyklika "Centesimus annus", "Acta Apostolicae Sedis" 1991, nr 83.
 6. Jan Paweł II, Encyklika "Laborem exercens", "Acta Apostolicae Sedis" 1981, nr 73.
 7. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska "Vita consecrate", "Acta Apostolicae Sedis" 1996, nr 88.
 8. Jan XXIII, Encyklika "Mater et Magistra", "Acta Apostolicae Sedis" 1961, nr 53.
 9. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002.
 10. Latin American Bishops, Justice, Medellín (06.09.1968), nr 3, http://www.shc.edu/theolibrary/resources/medjust.htm (data dostępu: 15.05.2014).
 11. Lorenzetti L., Società industriale e postindustriale [w:] Trattato di etica teologica, t. III, Etica sociale, red. L. Lorenzetti, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna 1992.
 12. Mattai G., Problemi etici della vita economica [w:] red. T. Goffi - G. Piana, Corso di morale III. Koinonia. Etica della vita sociale, t. I, Queriniana, Brescia 2002.
 13. Papieska Komisja Iustitia et Pax, Per una migliore distribuzione della terra, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_19980112_distribuzione-terra_it.html (data dostępu: 14.05.2014).
 14. Papieska Komisja Iustitia et Pax, Powszechne przeznaczenie dóbr (lipiec 1977), III, 2, http://www.kns.gower.pl/stolica/stolica.htm (data dostępu: 14.05.2014).
 15. Parsza Bereszit (2), http://mesjasz.info.pl/wp-content/uploads/2012/10/01-Parsza-Bereszit_2.pdf (data dostępu: 09.05.2014).
 16. Parsza Bereszit, http://mesjasz.info.pl/wp-content/uploads/2012/10/01-PARSZA-BERESZIT.pdf (data dostępu: 09.05.2014).
 17. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", "Acta Apostolicae Sedis" 1966, nr 58.
 18. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, WAM, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/8724
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu